BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Quality Management in the Food Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 119-127, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Zarządzanie jakością, Bezpieczeństwo żywnościowe, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Food industry, Quality management, Food security, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jakość żywności w XXI wieku zajmuje kluczowe miejsce. Zarządzania jakością żywności jest w obecnych czasach nieodzownym elementem, na którym przemysł spożywczy opiera swoje działania. Podstawowym instrumentem w dążeniu do wysokiej jakości żywności jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) uznany powszechnie za najbardziej skuteczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Skuteczność wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP uwarunkowana jest właściwym zaprojektowaniem samego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem szeroko rozumianych zasad zarządzania jakością w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę oceny procesu wdrażania systemu HACCP w zakładzie mleczarskim. Do realizacji przyjętego celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę dokumentów źródłowych.(abstrakt oryginalny)

The quality of food in the twenty-first century is a key factor. Food quality management is an essential element of the present time, and the base for the activities of the food industry. The main instrument in the pursuit of high-quality food is the system of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) widely recognized as the most effective way to ensure food safety. The effectiveness of the implementation and operation of the HACCP system is dependent on the appropriate design of the project, taking into account the wider quality management principles in every area of the company. This article attempts to assess the implementation of the HACCP system in the dairy plant. For attainment of the purpose, the method of diagnostic survey and the analysis of source documents were used.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kijowski J. (red.), Kontrola zagrożeń żywności auditowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2008.
  2. Kijowski J., Sikora T., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności - integracja i informatyzacja systemów, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
  3. Kurzyńska A., Systemy zapewniania bezpieczeństwa żywności ISO 9001, HACCP - i co dalej, "Przegląd Mleczarski", nr 1/2001.
  4. Mokrsińska K., Rozwój rodziny norm ISO 2200:2005, "Przemysł Spożywczy" 8/2006.
  5. PN-EN ISO 22000:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywnościwymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywieniowego, PKN, Warszawa 2005.
  6. Zadernowski M., Audyt wewnętrzny GMP, GHP, HACCP, ODDK, Gdańsk 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu