BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodowska-Szewczuk Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wpływ Sektorowego Programu Operacyjnego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
The Influence of a Sector Operational Programme on the Competitiveness of Small and Medium Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 155-174, rys.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Sektorowy Program Operacyjny
Small business, Enterprise competitiveness, Sectoral Operational Programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym problemem badawczym było zbadanie czy, działanie 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego WKP zwiększyło konkurencyjność przedsiębiorstw. Zbadane zostały przedsiębiorstwa, które w ramach powyższego programu przeprowadziły inwestycje. W procesie badawczym oceny wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, uwzględniono wyniki finansowe, tj. przychody ze sprzedaży i wynik finansowy netto oraz instrumenty konkurowania, m.in. nowe produkty/usługi w ofercie, nowocześniejsze metody produkcji. Generalną konkluzją jest iż, dzięki inwestycjom w ramach działania 2.3 SPO WKP przedsiębiorstwa stosują nowocześniejsze metody produkcji. Konsekwencją tego jest wzrost jakości oferowanych produktów i świadczonych usług. Ponadto zarówno przedsiębiorstwa małe jak i średnie wprowadziły do swojej oferty nowe produkty i usługi. Zaznaczyć należy, że unowocześnione metody produkcji oraz wyższą jakość produktów i usług wprowadziło aż ponad 90% badanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zwiększają możliwości produkcyjne, wydajność pracy wzrasta. Przeprowadzone inwestycje umożliwiły lepszą organizację pracy w przedsiębiorstwach, szczególnie w przedsiębiorstwach średnich. Warto zauważyć iż, wyniki dotyczące kosztów, przychodów ze sprzedaży, zysku netto wskazują, że małe przedsiębiorstwa dzięki inwestycjom w ramach działania 2.3 SPO WKP wykazują lepsze rezultaty niż przedsiębiorstwa średnie.(abstrakt oryginalny)

The research includes the financial results as sales revenue and net income, expenses, and many other new products / services on offer, more modern methods of production, higher quality products and services, the organization of work, innovation in management processes, increase in the number of customers, increase in market share, increase in brand awareness in the market, increase in profitability of production or provision of services. The main conclusions are that, companies with direct investments under this measure shall apply the modern methods of production. The consequence of this is to increase the quality of their products and services. Furthermore, both small and medium-sized enterprises introduced new products and services. Investments were carried out, thus enabling improved work organization in enterprises. Entrepreneurs would guarantee a higher quality of service, which would result in better relationships with their customers, what is more, an increase in the number of clients. More than half of the companies indicated that the investments contributed to the increase in market share, in market reach and brand recognition in the company. An interesting discovery is that, investments in small enterprises were more effective than in medium-sized enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu