BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zoometryczne parametry oceny jagniąt i ich przydatność w towaroznawczej analizie mięsa jagnięcego
Zoometric Parameters of Lamb Evaluation and their Usability in the Analysis of Lamb Meat
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 13-19, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Badanie jakości mięsa, Mięso jagnięce
Food commodities, Meat quality tests, Lamb
Note
summ.
Abstract
Prace nad doskonaleniem użytkowości mięsnej owiec, jak i bieżąca ocena produkcyjna wymagają ustalenia obiektywnych metod określania jakości zarówno tusz, jak i mięsa. Opracowanie obiektywnej metody oceny tusz, czy też mięsa musi poprzedzić kompleksowa analiza parametrów towaroznawczych i zoometrycznych, oparta o poznanie współzależności między tymi parametrami i wyrażanie siły powiązania zmiennych za pomocą współczynników korelacji. Zaprezentowana w pracy kompleksowa analiza pozwoliła ustalić m. in. następujące parametry: masę przedubojową, obwód udźca (z parametrów przyżyciowych) i długość polędwiczki (z parametrów dysekcyjnych).

The results of analysis of correlation between physical-chemical and sensory parameters of lamb meat and zoometric parameters of the animals are presented. The material under investigation included hybrid lambs of "owca pogórza" sheep. Zoometric parameters such as mass before slaughter, leg measurement (survival parameters) and loin length (dissection parameters) proved useful in drawing preliminary conclusions regarding the quality of meat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bańkowska-Pennar H., Ślawska E., Przegląd metod wyznaczania współczynników ważkości w ocenach jakości wyrobów, "Towaroznawstwo - Problemy jakości", PTT, Łódź-Kraków 1979, s. 35-40.
 2. Baryłko-Pikielna N., Kossowska T., Baldwin Z., Wybór optymalnej metody przygotowania mięsa wołowego i wieprzowego do oceny sensorycznej, "Rocz. Inst. Przem. Mięsnego" 1963, T. I., s. 111-131.
 3. Bożyk Z., Rudzki W., Metody statystyczne w badaniach jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa 1977.
 4. Bünning K., Hamm R., Über die Heminbestimmung in Fleischmittele der Methode von Hornsey, "Fleischwirtschaft" 1970, 50, s. 1541.
 5. Czernek S., Mróz K., Wpływ krzyżowania towarowego na użytkowość mięsną i wełnistą owcy pogórza, "Rocz. Nauk Zootechnicznych" 1982, Monografie i Rozprawy.
 6. Hamm R., Kolloidchemie des Fleisches; P. Parey Verlag, Berlin-Hamburg 1973.
 7. Kortz J., Różyczka J., Grajewska-Kołczyk S., Methodical aspects of the objective determination of colour in fresh pork meat, "Rocz. Nauk Rolniczych" 1968, B-90-3.
 8. Łabecka S., Charakterystyka wartości owiec rasy kent z aktualnych warunków produkcyjnych na Pomorzy Zachodnim, cz. II, "Zesz. Nauk. AR", Szczecin 1973, 41, s. 99-119.
 9. Nawara W., Osikowski M., Kluz I., Modelska M., Wycena tryków na podstawie badania potomstwa w stacjach oceny tryków Instytutu Zootechniki za 1962 rok, PWRiL, Warszawa 1963.
 10. Różyczka J., Kortz J., Grajewska-Kołczyk S., A simplified method of objective measurement of color in fresh pork meat, "Rocz. Nauk Rolniczych" 1968, B-90-3, s. 345-353.
 11. Załuska K., Mielnik J., Groth I., Porównanie zawartości suchej masy białka ogólnego i tłuszczu surowego w mięsie jagniąt rasy merynos polski i czarnogłówka w zaleznści od rasy i badanego mięsnia, "Rocz. Nauk Rolniczych" 1968, B-90-3, s. 311-324.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu