BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Tadeusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Kędzior Władysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pieczonka Beata
Title
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych
Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 21-32, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Mrożonki, Warzywa, Jakość produktów spożywczych
Food commodities, Frozen food, Vegetables, Quality of food products
Note
summ.
Abstract
W pracy podjęto badania jakości mrożonych frytek ziemniaczanych w zależności od surowców, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju tłuszczu użytego do smażenia.

Sensory as well as chemical and physical characteristics of frozen chips fried in four sorts of fat were investigated. The highest rating was in the case of chips fried in Sofryt and Oma. Worse results were obtained when frying chips in rape oil and lard. Significant differentiation was noted regarding the smell of chips, consistence, savouriness, content of fat and dry matter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blecha A., Stampach S., Towaroznawstwo ziemniaka, PWRiL, Warszawa 1960.
 2. BN-72/8166-03. Mrożonki. Potrawy gotowe. Badania jakości.
 3. BN-80/8166-06. Mrożonki. Wyroby kulinarne.
 4. BN-78/8166-08. Mrożone wyroby kulinarne. Pobieranie próbek i badanie jakości.
 5. Borowski J., Rotkiewicz W., Zmiany w oleju sojowym podczas smażenia zanurzeniowego, "Tłuszcze Jadalne" 1985, 1, 22-28.
 6. Bożyk Z., Rudzki W., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa 1977.
 7. Fal U., Cechy i właściwości tłuszczu odpowiedniego do smażenia frytek, Cz. I, Zmiany zachodzące w tłuszczach ogrzewanych, "Tłuszcze Jadalne" 1973, 2, 80-87.
 8. Fal U., Cechy i właściwości tłuszczu odpowiedniego do smażenia frytek, Cz. II, Badanie przydatności uwodornionego oleju sojowego i palmowego, "Tłuszcze jadalne" 1973, 3, 127-137.
 9. Krauze S., Bożyk Z., Piekarski L., Podręcznik laboratoryjny analityka żywnościowego, PZWL, Warszawa 1966.
 10. Lisińska G., Arciszewska M., Jakość ziemniaka smażonego, Cz. II Wpływ blanszowania na barwę czipsów i zawartość w nich tłuszczu, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" 1981, 136, 27-35.
 11. Lisińska G., Pawłowska A., Jakość ziemniaka smażonego, Cz. VII, Wpływ temperatury smażenia na jakość czipsów ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu" 1986, 163, 103-112.
 12. Małolepszy B., Wpływ czasu ogrzewania na zmiany jakościowe tłuszczu stosowanego do produkcji mrożonych frytek podsmażanych, "Chłodnictwo" 1981, 5, 20-22.
 13. PN-75/A-04024. Produkty żywnościowe. Wykrywanie i ilościowe oznaczanie gronkowców chorobotwórczych (koagulazododatnich).
 14. PN-71/A-82100. Wyroby garmażeryjne. badania chemiczne.
 15. PN-84/A-85803. Tłuszcze zwierzęce jadalne. Metody badań.
 16. PN-60/A-86910. Tłuszcze roślinne jadalne. Pobieranie próbek.
 17. PN-60/A-86911. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Przygotowanie próbek do analizy.
 18. PN-60/A-96912. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zanieczyszczeń.
 19. PN-60/A-86918. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie zawartości nadtlenków.
 20. PN-60/A-86921. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie liczby kwasowej.
 21. PN-60/R-74452. Rośliny okopowe. Pobieranie próbek ziemniaków.
 22. PN-73/R-74456. Rośliny okopowe. Oznaczanie jakości ziemniaków.
 23. Przybył H., Gogoliński A., Cwiertniewski K., Przydatność odmian ziemniaków do produkcji mrożonych frytek - ocena organoleptyczna i fizykochemiczna, "Biul. Centr. Lab. Chłodn." 1975, 3/4, 7-19.
 24. Przybył H., Pustelnik N., Dobór optymalnych parametrów technologicznych w produkcji mrożonych frytek, "Biul. Centr. Lab. Chłodn." 1968, 3, 16-27.
 25. Przybył H., Pustelnik N., Ziemniak jadalny, jego przydatność do przetwórstwa, "Biul. Centr. Lab. Chłodn." 1968, 1/2, 25-34.
 26. Rocznik Statystyczny, GUS, 1985.
 27. Rosa J., Zdziennicka D., Sewer-Lewandowska B., Kaczorek J., Kuszlik J., Wpływ odmian ziemniaków na jakość mrożonych frytek, "Prace Inst. i Lab. Bad. Przem. Spoż." 1970, z. 3, 471-482.
 28. Rosa J., Sewer-Lewandowska B., Zdzienniecka D., Kaczorek J., Kuszlik J., Wyniki półtechnicznych prób produkcji zamrożonych frytek ziemniaczanych, "Prace Inst. i Lab. Bad. Przem. Spoż." 1970, z. 4, 523-532.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu