BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa), Cichoń Marian (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Wpływ światła i opakowań na zmiany wyznaczników jakości mleka podczas jego przechowywania
Effect of Light and Packaging on the Changes in Quality Factors of Milk During Storage
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 43-59, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Mleko, Przechowalnictwo artykułów spożywczych
Food commodities, Packaging science, Milk, Storage of food products
Note
summ.
Abstract
Mleko ze względu na skład chemiczny oraz wartość odżywczą poszczególnych składników zajmuje szczególnie ważną pozycję w żywieniu ludzi. Jest ono jednak produktem bardzo wrażliwym na działanie światła i temperatury. Czynniki te wpływają ujemnie na czas przechowywania mleka, zawartość witamin, powodują rozkład butelek, tłuszczów, węglowodanów oraz szereg innych niekorzystnych zmian, np. organoleptycznych. Stąd tak ważnym problemem jest dobór do mleka odpowiednich opakowań jednostkowych i warunków przechowywania, które stanowiłyby ochronę przed szkodliwym działaniem czynników oraz zapewniły utrzymanie przez nie wysokiej jakości mleka przez możliwie długi czas przechowywania. (fragm. tekstu)

On the basis of the studies it has been stated that the best method of storing milk, considering the rate of changes in quality factors, is the use of bottles made of green glass. Milk stored in bottles of colourless and amber glass is characterized by inferior quality. In the case of colourless glass packages it is the result of increased light transmittance, whereas bottles made of amber glass absorb sunlight, get warm more qucly and accumulate thermal energy for a longer time, which accelerates unfavourable changes in milk. The slowest growth of souring bacteria was observed in green glass bottles compared with milk stored in colourless and amber glass bottles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Budsławski J., Badanie mleka i jego przetworów, PWRL, Warszawa 1972.
 3. Dłużewska A., Bilińska M., Wpływ światła dziennego na zawartość witamin w mleku przechowywanym w butelkach, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mleczarskiego" 1966, nr 4.
 4. Hasslinger K., Barwne opakowania szklane, "Opakowanie" 1973, nr 3, s. 5.
 5. Kosewska L., Analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym, PWSZ, Warszawa 1972.
 6. PN-78/A-86105. Mleko i przetwory mleczarskie. pakowanie, przechowywanie i transport. Wymagania podstawowe.
 7. PN-77/A-86031. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne.
 8. PN-74/O-79706. Butelki do mleka.
 9. PN-68/A-86122. Mleko spożywcze. metody badań.
 10. PN-65/A-04021. Artykuły żywnościowe. Metody sprawdzania wrażliwości sensorycznej w zakresie smaku i węchu.
 11. Renner E., Baier D., Einfluss der Lichtes auf dem Gehalt der Milch an Askorbinsaure und ungesattigen Fettsauren., "Dt. Milchw. Ztg" 1971, nr 13, s. 541-543.
 12. Schwind W.P., Der Einfluss von Licht auf die Produktqualität von verpacten Molkereierzeugnissen, "Neue Verpackung" 1975, nr 1, s. 12-14.
 13. Żuczek E., Opakowania i materiały opakowaniowe stosowane w przemyśle mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 1976, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu