BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Zofia (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Badanie zmian kwasu L-askrobinowego w soku z czarnych porzeczek podczas przechowywania w opakowaniach szklanych o różnym zabarwieniu
Studies on the Changes in L-ascorbic Acid Content in Black Currant Juice During Storage in Glass Packaging Differing in Colour
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 61-72, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Opakowalnictwo, Jakość produktów żywnościowych, Przechowalnictwo artykułów spożywczych, Napoje bezalkoholowe
Food commodities, Packaging science, Food quality, Storage of food products, Soft drinks
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było ustalenie wielkości strat kwasu L-askorbinowego (witaminy C) w soku z czarnych porzeczek, przechowywanym w butelkach ze szkła o różnym zabarwieniu podczas rocznego przechowywania w magazynie. Przeprowadzono również badania tych ubytków w warunkach przyspieszonych przez naświetlanie próbek w butelkach promieniami ultrafioletowymi, generowanymi sztucznie za pomocą lampy kwarcowej, w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych. (fragm. tekstu)

The material under investigation included black currant juice packed in three types of bottles made of colourless glass, orange glass and green glass. The juice was stored for 52 weeks in a room, sunlight admitted, at 293 - 2 K. Every four weeks the samples were tested in respect of the changes in L-ascorbic acid content. Simultaneously, a part f the samples was exposed to artificial lighting using ultraviolet radiation. Juice warming and cooling rates in the tested packages were recorded as well. The results of the studies show that the greatest loss of L-ascorbic acid can be observed in the case of colourless packages (92.7%), followed by orange (66.5%) and green glass packages (53.7%). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ball F., "Przemysł Spożywczy" 1974, nr 7, s. 321.
 2. Berdowski J., "Przemysł Spożywczy" 1975, nr 8-9, s. 333.
 3. Chiba M., Fujimski M., Iwai K., Mitsuda H., Morita Y., Food Science and Technology, Elsevier Scientific, Amsterdam-Oxford-New York 1979.
 4. Cichoń Z., "Opakowanie" 1982, nr 5-6, s. 29.
 5. Cichoń Z., Referat wygłoszony i opublikowany w Materiałach z Sympozjum Naukowego nt.: "Magazynowanie produktów rolno-spożywczych", Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 20-21 XI 1980.
 6. Cichoń Z., Doniesienie naukowe opublikowane w Materiałach z Konferencji Naukowej nt.: "Jakość - jej uwarunkowania i ocena", AE w Poznaniu - WSGN w Warnie, 22-23 IX 1987.
 7. Counsell J.N., Horning D.H., Vitamin C, Applied Sci. Publishers, London - New Yersey 1982.
 8. Drzazga B., "Przemysł Fermentacyjny i Rolny" 1972, nr 9, 38.
 9. Gasik A., Wzorek W., Horubała A., Pustoła M., "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1981, nr 1, s.4.
 10. Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa 1975.
 11. Horubała A., Jasek H., "Przemysł Spożywczy" 1979, nr 7, s. 259.
 12. International Standard ISO 6557/2 - Fruits, vegetables and derived products - Determination of ascorbic acid content. Part 2: Routine Methods.
 13. Kwaśniewska J., Nadolna I., Doniesienia naukowe w Materiałach XVI Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN Wrocław 26-27 VI 1985.
 14. Kwaśniewska J., Nadolna I., "Przemysł Spożywczy" 1978, nr 6, s. 201.
 15. Kwaśniewska J., Hoser A., Baryłko-Pikielna N., Zawadzka L., Szczecińska A., "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1985, nr 4, s. 21.
 16. Kwaśniewski R., Szkutnik K., "Prace Instytutu i Laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego" 1969, t. 19, z. 4, s. 677.
 17. Lewicki P.P., Zeszyty Naukowe SGGW-AR Warszawa, Technologia Rolno-Spożywcza 1973.
 18. Nadolna I., Rutkowska U., "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1985, nr 5, s. 19.
 19. Nadolna I., Rutkowska U., Kunachowicz H., Doniesienia naukowe w Materiałach XVI Sesji Naukowej Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Wrocław 26-27 VI 1985.
 20. Pijanowski E., Mrożewski S., Jarczyk A., Drzazga B., Technologia produktów owocowych i warzywnych, t. II, PWRiL, Warszawa 1976.
 21. Podgórska E., Bujak S., Krzyszczak M., "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1983, nr 4, s. 16.
 22. Secomska B., "Przemysł Spożywczy" 1973, nr 9, s. 394.
 23. Szczygieł A., Piekarska J., Horszczaruk I., Tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych, PZWL, Warszawa 1975.
 24. Tarnowska K., "Prace Instytutu i laboratoriów Badawczych Przemysłu Spożywczego" 1968, z. 1, s. 107.
 25. Ustinow A.W., "Tara i Upakowka. Kontiejnery" 1985, nr 6, s. 3.
 26. Wierzchowski J., "Przemysł Spożywczy" 1973, nr 9, s. 401.
 27. Zonnevelg H., "Lebensmittel Untersuchung" 1968, t. 119, nr 4, s. 319.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu