BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żbikowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane metody oceny skuteczności działań public relations
Selected Methods of Public Relations Activities Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 83-94, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Media, Media komunikowania
Company image, Public relations, Media, Media communication
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane metody badania skuteczności public relations, specyficzne dla tego obszaru funkcjonowania organizacji. Do najczęściej wykorzystywanych metod można zaliczyć monitoring mediów, dotyczący jednak tylko badania wyników współpracy z mediami. Macierz celów wizerunkowych pozwala natomiast na całościowe podejście do PR i ocenę wizerunku firmy, którego kształtowanie jest podstawą działań public relations. (abstrakt autora)

The article presents selected methods of evaluating public relations. There is a lack of research methods on public relations - PR specialists usually use social science research techniques. The most widely used technique is media monitoring, which is limited to media relations output. The image objective matrix allows an organisation to evaluate its image, which is the main scope of public relations activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badania i pomiar efektów w public relations [2010], red. D. Tworzydło i Z. Chmielewski, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów.
 2. Biniszewski B. i in. [2006], Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Związek Firm Public Relations, Warszawa.
 3. Budzyński W. [1999], Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa.
 4. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M. [2000], Effective Public Relations, Prentice Hall International, Upper Saddle River.
 5. Excellence in Public Relations and Communications Management [1992], ed. J.E. Grunig, Lawrence Erlbaum, New Jersey.
 6. Kitchen P.J. [1997], Public Relations. Principles and Practice, International Thomson Business Press, London.
 7. Lesly's Handbook of Public Relations and Communications [1998], ed. by P. Lesly, NTC Business Books, Chicago.
 8. Lindenmann W.K. [1997], Setting Minimum Standards for Measuring Public Relations Effectiveness, "Public Relations Review", Vol. 23, Iss. 4.
 9. Marston J.E. [1963], The Nature of Public Relations, McGraw-Hill, New York.
 10. Macnamara J. [2006], PR Metrics - Research for Planning & Evaluation of PR & Corporate Communication, Media Monitors Pty Ltd, http://www.mediasearch.co.nz/documents/PR%20Metrics%202006.pdf.
 11. Tworzydło D. [2006], Pomiar efektywności działań PR [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzydło, PWN, Warszawa.
 12. Tworzydło D. [2008], Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 13. Wojcik K. [2005], Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 14. Żbikowska A. [2005], Public relations. Strategie firm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu