BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śmigielska Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Sprzedaż bezpośrednia jako forma handlu detalicznego - perspektywy jej rozwoju w Polsce
Direct Selling as a Form of Retailing - the Prospects for Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 95-106, tab., bibliogr. 10 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Handel detaliczny, Sprzedaż bezpośrednia, Teoria kosztów transakcyjnych, Przewaga konkurencyjna
Retail trade, Direct sales, Transaction cost theory, Competitive advantage
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przestawienie specyfiki sprzedaży bezpośredniej jako formy handlu detalicznego, określenie podstawowych czynników jej konkurencyjności, jej wizerunku w Polsce oraz uwarunkowań jej sukcesu w przyszłości. W analizie wykorzystano założenia i twierdzenie teorii kosztów transakcyjnych i budowy przewagi konkurencyjnej w handlu oraz wyniki badań empirycznych dotyczących stanu sprzedaży bezpośredniej w Polsce (na podstawie wyników badań przeprowadzonych dla firm należących do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej). Sformułowano wnioski odnośnie do uwarunkowań i perspektyw rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce. (abstrakt autora)

The aim of the paper is to present the specifics of direct selling as a form of retailing, the basic factors of its competitiveness, its image in Poland and the factors for its successful development in the future. The basic assumptions and thesis of transaction cost theory and the theory of building sustainable competitive advantage in retailing as well as the results of empirical research in Poland (for the companies belonging to PSSB) have been used. Conclusions about the conditions and prospects for developing direct selling in Poland are formulated in the final section. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Białas M. [2000], Sprzedaż bezpośrednia, czyli zakupy w domu, "Gospodarka Export - Import", nr 26 (331).
  2. Heide J.B. [1997], Transaction Cost Analysis: Past, Present, and Future Applications, "Journal of Marketing", Vol. 61, No 4, Chicago.
  3. Materiały Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, Warszawa 2011.
  4. Nayyar P.R. [1990], Information Asymmetries A Source of Competitive Advantage for Diversified Service Firms, "Strategic Management Journal", Vol. 11.
  5. Public Perceptions of Direct Selling: An International Perspective [2004], Westminster Business School, Research Report 18.
  6. Śmigielska G. [2010], Lojalni klienci w kryzysie, "Harvard Business Review Polska", marzec.
  7. Śmigielska G. [2008], Wizerunek sklepu w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 757, Kraków.
  8. Tajer S. [1995], Marketing sieciowy, "Handel Wewnętrzny", nr 5-6.
  9. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Wydawnictwo Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej [2000], FEDSA, wrzesień.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu