BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Metodyka analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie
A Methodology for Analysing and Designing an Innovation Management System in a Company
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 107-126, tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Systemy zarządzania, Zarządzanie innowacyjne, Innowacje, Modele procesu innowacyjnego
Management system, Innovative management, Innovations, Innovation Process Models
Note
summ.
Abstract
W kontekście współczesnych uwarunkowań szczególnego znaczenia nabiera problem analizy i projektowania efektywnego systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest zaprezentowanie metodyki analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami. Rozważania poprzedzone zostały interpretacją podstawowych terminów związanych z systemem zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie, syntetyczną charakterystyką współczesnych modeli procesu innowacyjnego oraz prezentacją modelu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. (abstrakt autora)

The paper presents a methodology for analysing and designing an innovation management system. The reflections are preceded by the interpretation of key terms associated with the innovation management system in an enterprise, a synthetic characteristic of modern models of the innovation process and a presentation of a model of innovation management in an enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chesbrough H. [2003], Open Innovation The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 2. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Głodek P., Gołębiowski H. [2006], Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 4. Niedzielski P. [2005], Rodzaje innowacji [w:] Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 5. Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu i poradnik dla instytucji otoczenia biznesu [2006], red. M. Zawicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 6. Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 7. Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2011], Techniki zarządzania innowacjami, Gazeta Innowacje, nr 27 http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje27/strona13.htm.
 8. Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 9. Słownik wyrazów obcych [1980], red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 10. Stawasz E. [2005], Rodzaje innowacji. Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 11. Whitfield P.R. [1979], Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 12. Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami [2007], red. J. Łunarski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu