BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym
The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 151-164, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Systemy wysokiej wydajności, Audyt personalny, Zarządzanie zasobami ludzkimi
High-performance computing systems, Personal audit, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania koncepcji systemów wysoce efektywnej pracy do przeprowadzania audytu personalnego. Systemy te mogą stanowić punkt odniesienia (wzorzec) przy kompleksowym audycie całej funkcji personalnej. W szczególności skupiono uwagę na zasadach i procedurach obowiązujących przy konstruowaniu systemów wysoce efektywnej pracy oraz ich wdrażaniu. (abstrakt autora)

This article presents the opportunities for using high performance work systems in an HR audit. These systems can serve as a model for comprehensive audits of the entire personnel function. The article describes in detail the rules and procedures for constructing and introducing high performance work systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Becker B., Huselid M. [1998], High Performance Work Systems and Firm Performance: a Synthesis of Research and Managerial Implications, "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 16.
 2. Belcour M. et al. [2004], Managing Human Resources, Fourth Canadian Edition, Nelson.
 3. Borkowska S. [2007], Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Systemy wysoce efektywnej pracy, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 4. Farias G., Varma A. [1998], High Performance Work Systems: What We Know and What We Need to Know, ,,Human Resource Planning", Vol. 21, Issue 2.
 5. Filipowicz G., Ludwiczyński A. [2007], Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS [w:] Systemy wysoce efektywnej pracy, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 6. Gephart M., Van Buren M. [1996], The Power of High Performance Work Systems, "Training & Development", Vol. 50, Issue 10.
 7. Huselid M. [1995], The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity and Corporate Financial Performance, ,,Academy of Management Journal", Vol. 38, Issue 3.
 8. Marciniak J. [2007], Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 9. Olalla F.M., Castillo A.M. [2002], Human Resources Audit, "International Advances in Economic Research", Vol. 8, Issue 1.
 10. Pocztowski A. [2008], Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 773, Kraków.
 11. Sapeta T. [2005], Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 679, Kraków.
 12. Tomer J. [2001], Understanding High Performance Work Systems: the Joint Contribution of Economics and Human Resource Management, "Journal of Socio-Economics", Vol. 30.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu