BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bień Witold (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Nadpłynność banków i ich zyski
Banks overliquidity and profits
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 75-81, tab., bibliogr. 1 poz.
Keyword
Banki komercyjne, Nadpłynność finansowa banków, Kredyt bankowy
Commercial banks, Excess financial liquidity of banks, Bank credit
Note
streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Banki komercyjne osiągają rewelacyjne wyniki, i to w warunkach wysokiej nadpłynności finansowej. Jednak nie można pominąć zjawisk, które wskazują na nieprawidłowości, świadczące o ujemnym wpływie tych banków na rozwój polskiej gospodarki. Autor, w oparciu o wnikliwą analizę wskaźników finansowych (również tych mniej znanych opinii publicznej) pokazuje zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty działalności banków komercyjnych. (abstrakt oryginalny)

Commercial banks achieve outstanding results, despite being characterized by high financial overliquidity. However, one cannot overlook the phenomena, which point to certain irregularities and which reflect an adverse effect such banks have on the development of the Polish economy. The author - on the basis of a detailed analysis of the financial rates (also those, which are less known to the public) - shows both the negative and positive aspects of commercial banks activity. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny NBP nr 2 z 2006 r.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu