BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podłowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ujawnienia o zasobach intelektualnych
Information on intellectual resources
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 1, s. 82-84, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Analiza ekonomiczna
Intellectual capital, Economic analysis
Note
streszcz.
Abstract
Raport przedstawia wyniki badania na temat Informacja o kapitale intelektualnym w raporcie rocznym przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The report presents the results of the research on the subject "Informaton on intellectual capital as reflected in companies annual report". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Abdolmohammadi M.J., Intellectual Capital Disclosure and Market Capitalization, 28th Annual Congress of the European Accointing Association, Gotegborg 2005.
  2. Gordon McConnachie, The Management of Intellectual Assets: Delivering Value to the Busines, "The Journal of Knowledge Management", Vol. 1, No 1, September 1997.
  3. Sveiby K., The Organizational Wealth: Measuring&Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett Koeher, San Francisco 1997.
  4. Świderska G.K., Podłowski P., Informacja o zasobach intelektualnych w raporcie rocznym przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Sopot 2006.
  5. Świderska G.K., Podłowski P., Zakres ujawnień zarobów intelektualnych w raportach rocznych spółek giełdowych w Polsce, [w:] Zeszyty teoretyczne rachunkowości, Numer specjalny, SKwP, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu