BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechowicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Rynek nieruchomości mieszkaniowych a polityka Banku Anglii
Source
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 91-102, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Strategia banku centralnego, Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości, Kredyt hipoteczny, Wzrost gospodarczy, Polityka pieniężna, Rola banku centralnego w gospodarce, Recesja gospodarcza
Central bank strategy, Real estate housing, Real estate market, Mortgage credit, Economic growth, Monetary policy, Central bank's role in the economy, Economic recession
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Celem tego artykułu jest ukazanie polityki banku Anglii w latach 2001-2012 w okresie wzrostu i recesji w zakresie nieruchomości i podstawowych wskaźników ekonomicznych, jak PKB, inflacja, stopa procentowa. (fragment tekstu)

In the economically developed world, in 2008 the banking system fell into a serious crisis. In response to this situation, regulators and central banks have focused on building a more stable banking system for the future through better leverage. The system was supposed to be more fluid and better supervised. The outlook for the financial services industry is closely linked to the macro-economic outlook for the UK. Financial services for businesses and consumers have a significant effect on the changes in the economy. In difficult economic times, many households have lower incomes and their personal finances shrink under the influence of macro-economic changes, such as fiscal consolidation and higher inflation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gadomski W., Chmury bardzo czarne , "Manager" 2009, Nr 1 (50), s. 55.
 2. Jurek M., Lekarstwo na ekonomiczną depresję, "Rynki Zagraniczne" 2008, Nr 46-47 (7672).
 3. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997.
 4. Kowalska M.M., Polityka stabilizacyjna Wielkiej Brytanii w warunkach kryzysu i jej konsekwencje po roku 2012, [w:] S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy w XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Quarterly Bulletin, 2012 Q1, Vol. 52, No. 1, Bank of England.
 7. Roberts J. i Weeken (2012), Bank Światowy http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
 8. Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=e n&pcode=tec00115&plugin=1
 9. Bank Anglii http://www.bankofengland.co.uk/
 10. Rada kredytodawców hipotecznych (CML), http://www.cml.org.uk/cml/media/press/3247
 11. Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii http://www.statistics.gov.uk/hub/economy/prices -output-and-productivity/price-indices-and-inflation/index.html
 12. http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingsta tisticsby/housingmarket/livetables/
 13. http://www.housepricecrash.co.uk/#statistics
 14. http://www.lloydsbankinggroup.com/media1/economic_insight/halifax_house_price_index _page.asp
 15. http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate
 16. http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/qb1201.pdf
 17. http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77 -242396
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu