BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borcuch Artur (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) - samoregulacja czy odgórna interwencja prawna?
Source
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 103-114, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Elektroniczne płatności, Obsługa płatności, System obsługi płatności, Jednolity Europejski Obszar Płatniczy, Integracja finansowa, System płatności
Electronic payments, Payment services, Payment services system, Single Euro Payments Area (SEPA), Financial integration, Payment system
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest analiza bieżącego stanu zaawansowania krajów UE w zakresie migracji do systemu SEPA. Hipoteza tu przyjęta brzmi: dotychczasowy proces samoregulacji nie jest wystarczający, co uzasadnia interwencję prawną określającą datę migracji do SEPA. W artykule zastosowano metodę analizy dokumentów wtórnych, publikowanych przez m.in. Związek Banków Polskich, Europejską Radę ds. Płatności, Parlament Europejski i Radę oraz czasopismo specjalistyczne dotyczące rynku finansowego w Europie - gtnews. (fragment tekstu)

The Single Euro Payments Area (SEPA) is a project, the implementation of which contributes to a more complete financial integration of the European Union countries. SEPA applies to financial services: credit transfers, direct debits and payment cards area (Chip & PIN). The existing migrations of the Member States in this area are regarded as insufficient. Therefore it is worth to underline the involvement of the European Parliament, that adopted the Regulation 26/2012. This regulation states: a) the date of migration for countries of the euro area is year 2014; b) the date of migration for countries outside of the euro area is year 2016. The aim of this article is to analyze the current status of SEPA migration for EU countries and to identify the sources of this process acceleration in the next years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Braun D., SEPA is Just Around the Corner, But it is on 'SEPA+' That Corporates Should Focus, http://gtnews.com/article/8642.cfm z  06.03.2012 r.
 2. Boer R., Hensen C., Screpnic A., Online payments 2010. Increasingly a  global game, Innopay, May 2010.
 3. Duziak D., Sprawozdanie z  wdrażania SEPA w  Polsce w  roku 2011, Związek Banków Polskich, Warszawa 2011.
 4. Goosse E., SEPA Migration: Facts and Figures, "European Payments Council Newsletter" 2012, April.
 5. Haan de J., Oosterloo S., Schoenmaker D., European Financial Markets and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2009.
 6. Innovations in retail payments, Report on the Working Group on Innovations in Retail Payments, Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, May 2012.
 7. Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w  Euro (SEPA), SEPA POLSKA, Związek Banków Polskich, tłumaczenie dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. "Ma- king SEPA a Reality", Warszawa 2006, www.sepapolska.pl
 8. Jednolity obszar płatności w  euro (SEPA). Zintegrowany rynek płatności detalicznych, Europejski Bank Centralny 2006.
 9. Jordan J., Payment Factories: Different Ways of Achieving Payment Efficiency, http:// gtnews.com/article/8733.cfm z  15.05.2012 r.
 10. Kahkonen O., Why is There so Much Talk About XML and ISO 20022?, http://gtnews. com/article/8740.cfm z  22.05.2012 r.
 11. Keski-Nisula J., Treasurers Need XML to Advance STP in Payments and Reconciliations, http://gtnews.com/article/8741.cfm z  22.05.2012 r.
 12. Lange de J., Longoni A., Screpnic A., Online payments 2012. Moving beyond the web, Ecommerce Europe, Innopay, May 2012.
 13. Łysakowski P., SEPA - jednolity obszar płatności w  euro, Integracja rynków finansowych w  Unii Europejskiej od A do Z - dodatek do "Bank i  Kredyt" 2007, Nr 11-12.
 14. Macknight J., The Long March to SEPA, http://gtnews.com/feature/621.cfm z  20.03.2012 r.
 15. Mobile Money - The future of the payments market, White Paper, Bearing Point, 2012.
 16. Rambure D., Nacamuli A., Payment Systems. From the Salt Mines to the Board Room, Palgrave Macmillan, Hampshire-New York 2008.
 17. Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w  Polsce na lata 2010-2013, wrzesień 2010 r.
 18. SEPA Legal and Regulatory Framework, http://www.europeanpaymentscouncil.eu/ content.cfm?page=sepa_legal_and_regulatory_framework z  30.04.2012 r.
 19. Simple and efficient cross-border payments, Press release, European Parliament, Strasbourg 2012.
 20. Single Euro Payments Area. Seven Progress Report. Beyond theory and Practice, European Central Bank, Frankfurt 2010.
 21. Skinner Ch., The Future of Banking in a  Globalised World, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
 22. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w  Polsce na lata 2009-2013 (projekt), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i  Mikropłatności, luty 2009 r.
 23. Trichet J-C., Słowo wstępne, [w:] Jednolity obszar płatności w  euro (SEPA). Zintegrowa- ny rynek płatności detalicznych, Europejski Bank Centralny 2006.
 24. Tochmański A., Wystąpienie podczas spotkania inauguracyjnego z  okazji startu SEPA Credit Transfer Scheme, (Klub Bankowca, 28 stycznia 2008 r.), www.sepapolska.pl
 25. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w  euro - cele i  terminy (czwarty raport o  postępach), Europejski Bank Centralny 2006.
 26. Zielona księga. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności zrealizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez Internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, Komisja Europejska, Bruksela, styczeń 2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu