BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczak Romuald (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
Title
Kanadyjski system gwarantowania depozytów
Source
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 115-121, tab.
Keyword
Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Gwarancje bankowe, Nadzór bankowy
Protecting bank deposit, Banking guarantee, Bank supervision
Company
Kanadyjska Korporacja Gwarantowania Depozytow
Canada Deposit Insurance Corporation
Country
Kanada
Canada
Abstract
Instytucją gwarantowania depozytów w Kanadzie jest Kanadyjska Korporacja Gwarantowania Depozytów (ang.: Canada Deposit Insurance Corporation ; fr.: La Société d'assurance-dépôts du Canada - CDIC). Korporacja została utworzona w 1967 r. na mocy Ustawy o Kanadyjskiej Korporacji Gwarantowania Depozytów i była wzorowana na doświadczeniach amerykańskich w zakresie ochrony deponentów. Bezpośrednim impulsem do powstania systemu gwarancyjnego w Kanadzie była upadłość kilku banków w połowie lat 1960. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu