BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baczyńska Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Górniak Monika (Bank Millennium S.A.)
Title
Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora : raport z badań
The Influence of Emotional Intelligence and Social Competencies on the Work Performance of Debt Collectors : a Research Report
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 87-97, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Kompetencje, Windykacja należności, Efektywność pracy
Emotional intelligence, Competences, Receivables vindication, Work effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poniższy artykuł stanowi raport z badań na temat wpływu inteligencji emocjonalnej (IE) i kompetencji społecznych na poziom uzyskiwanych wyników w pracy windykatorów. W badaniu potwierdzono silne relacje pomiędzy powyższymi zmiennymi. Zarówno wynik ogólny IE, jak i jej wszystkie składowe oraz wynik ogólny w zakresie kompetencji społecznych wraz z ich wszystkimi elementami wykazują silny pozytywny związek z wynikami pracy specjalistów ds. odzyskiwania należności. (abstrakt oryginalny)

This article is a research report on a study on the impact of emotional intelligence and social competencies on the performance of debt collectors. The research confirms a strong correlation between the above variables. Both the general result for emotional intelligence and the total for all its component parts as well as the overall result for social competencies inclusive of all its component parts demonstrate a strong positive correlation with the achieved work performance of debt collecting specialists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrick M.R., Mount M.K. (1991), The Big-Five personality dimensions and job performance: A metaanalysis, "Personnel Psychology", nr 44, s. 1-26.
 2. Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 3. Hochwarter W.A., Witt L.A., Treadway D.C., Ferris G.R. (2006), The interaction of social skill and organizational support on job performance, "Journal of Applied Psychology", vol. 91(2), s. 482-489.
 4. Jaworowska A., Matczak A. (2001), Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 5. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002), Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Krokowski M., Rydzewski P. (2004) Inteligencja emocjonalna, Imperia SC, Łódź.
 7. Matczak A. (2007a), Rola inteligencji emocjonalnej, "Studia Psychologiczne", z. 1, s. 9-17.
 8. Matczak A. (2007), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych., Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 9. Matthews G., Zeinder M., Roberts R.D. (2004), Emotional Intelligence: Science and Myth, MIT Press, Cambridge.
 10. Śmieja M., Orzechowski J. (2008), Inteligencja emocjonalna, PWN, Warszawa.
 11. Verbeke W., Belschak F.D., Bakker A.B., Dietz B. (2006), When Intelligence Is (Dys) Functional for Achieving Sales Performance, "Journal of Applied Psychology", nr 91(2), s. 482-489.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu