BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brożyńska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Title
Call centers organizacje-maszyny naszych czasów
Call Center - as Contemporary Machine Organization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 97-109, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kontrola pracowników, Organizacja, Kultura organizacyjna, Metafory organizacyjne, Centrum obsługi telefonicznej
Employee control, Organisation, Organisational culture, Organisational metaphors, Call centers
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przybliżono zagadnienie organizacji call center w kontekście panujących relacji, istniejących struktur (formalnych i nieformalnych), w odniesieniu do makdonaldyzacji i jej głównych wyznaczników - efektywności, kalkulacyjności, manipulacji i przewidywalności, oraz do metafor organizacji. Poruszona została także kwestia emocjonalnych kosztów pracy, jakie ponoszą konsultanci telefoniczni, oraz mechanizmów kontrolnych, które stosowane są przez call centers w celu standaryzacji przebiegu pracy i doskonalenia efektywności organizacji. (abstrakt oryginalny)

In the article there was described the call center issue in the context of existing relations and structures (formal and informal) in respect of McDonaldizations process and its main determinants (effectiveness, calculation, manipulation as well as predictability & organizational metaphor). There was also mentioned the aspect of emotional work which is perform by call center consultants and the control mechanisms which are applied by call center in order to standardization of emotions at work and improvement of organization effectiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska-Pietrzak A. (2011), Determinanty efektywnego motywowania pozamaterialnego, [w:] B. Urbaniak (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Chomczyński P. (2009), Kontrola pracowników we współczesnych organizacjach, [w:] B. Pawłowska, K. Doktór (red.), Dylematy współczesnych korporacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Czarnecki J. (2011), Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Hochschild A. (2009), Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja uczuć ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Konecki K. (2007), Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Konecki K. (2007), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Konecki K. (1992), W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Król H. (2006), Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Lipka A. (2002), Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
 10. Morgan G. (1999), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Ritzer G. (1999), Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu