BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krełowska-Kułas Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Zawartość ołowiu, kadmu, miedzi, cynku i żelaza w warzywach
Content of Lead, Cadmium, Copper, Zinc and Iron in Vegetables
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 73-82, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Warzywa, Pierwiastki śladowe, Toksykologia żywności
Food commodities, Vegetables, Trace elements, Food toxicology
Note
summ., Praca wykonana w ramach programu resortowego RPBP III 41
Abstract
W związku z nielicznymi krajowymi publikacjami z zakresu zawartości szkodliwych pierwiastków w warzywach, wydało się celowe podjęcie badań zmierzających do ustalenia poziomu niektórych pierwiastków śladowych (Pb, Cd, Cu, Zn i Fe) w wybranych warzywach dostępnych w codziennym obrocie żywnością na terenie miasta Krakowa. Materiałem do badań w 1987 roku były warzywa zakupione w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Krakowie, pochodzące z województwa miejskiego krakowskiego.

The studies aimed at determining the content of certain trace elements (Pb, Cd, Cu, Zn and Fe) in selected vegatables available every day in goods traffic in the region of Cracow. It was found out that the mean content of lead and cadmium in vegetables grown in the province of Cracow was several times as high in comparison with the content of those elements in vegetables gathered in agricultural regions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Błoniarz J., Buliński R., Wpływ emisji w rejonie huty i elektrowni Stalowa Wola na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w wybranych warzywach i owocach, Cz. I, Zawartość ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, niklu i żelaza w warzywach, "Roczn. PZH", XXXV, 1, 29-35, 1984.
  2. FAO/WHO: World Health Organization Technical Report, Series No 505 FAO Nutrition Meetings Report Series No 51. Evaluation of certain food additives and the contaminants mercury, lead and cadmium, Geneva 1972.
  3. Kloke A., Content of arsenic, cadmium, chromium, fluorine, lead, mercury and nickel in plants grom on contaminated soli. Symposium on the Effects of Air-borne Pollution on Vegetation, Warsaw, Poland 1979.
  4. Marchwińska E., Kucharski R., Czyl J., Zawartość kadmu w pyle opadającym, glebie i warzywach uprawianych na terenie górnośląskiego okręgu przemysłowego, "Roczn. PZH", XXXV, 1, 23-28, 1984.
  5. Nikoronow M., Piekacz H., Ocena higieniczna środków spożywczych w zakresie zanieczyszczania metalami szkodliwymi dla zdrowia, "Roczn. PZH", 29, 611-626, 1978.
  6. Rafalski H., Świtoniak T., Zawartość składników mineralnych w wybranych produktach spożywczych, "Roczn. PZH", XXXV, 6, 515-523, 1984.
  7. Sapek A., Metody analizy chemicznej roślinności łąkowej, gleby i wody, Cz. I, Analiza chemiczna roślinności łąkowej, Inst. Meliooracji i Użytków Zielonych. Zakład Organizacji Badań i Upowszechniania Postępu, Falenty 1979.
  8. Swedish food regulations. Foreign substances in food, "Swedish National Food Administration", SLV FS 1, 1983.
  9. Witkowski H., Graczyk J., Konieczny T., Wpływ emisji hut miedzi na zawartość Pb, Cu, Zn, Cd w owocach i warzywach. Mat. II Konferencji "Wpływ zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi na przyrodnicze warunki rolnictwa", Puławy 1980.
  10. Żmudzki J., Oznaczanie zawartości kadmu w materiale biologicznym metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, "Bromat. Chem. Toksykol.", XIII, 1, 77-81, 1980.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu