BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabus Małgorzata (Wyższa Szkoła Finansów i Administracji w Gdyni), Rogowska Marta (Compuware Sp. z o.o.)
Title
Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku)
A Work-Life Balance Program for an International Project : a Case Study
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 49-62, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Studium przypadku, Praca zespołowa, Czas pracy, Badania ankietowe, Grupy projektowe
Case study, Team work, Working time, Questionnaire survey, Project teams
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja programu równowaga praca-życie zaprojektowanego na potrzeby międzynarodowego projektu budowlanego, realizowanego w ciągu 35 miesięcy. Program został opracowany na podstawie wyników badań przeprowadzonych na grupie 59 osób (Polaków, Włochów, Hindusów). Praca w zespole projektowym, w swej istocie, zakłada konieczność zakończenia realizowanych zadań w określonym wcześniej terminie. Osoby podejmujące działania w takim zespole w sposób domniemany godzą się z pewnymi niedogodnościami, np. z koniecznością poświęcenia pracy niezaplanowanego wcześniej czasu w razie wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych. Rodzi się pytanie, czy osoby zaangażowane w pracę projektową są tego świadome oraz czy godząc się na potencjalne nadgodziny, zdają sobie sprawę, jakie to niesie konsekwencje dla ich życia prywatnego. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is the presentation of a work-life balance program designed to meet the needs of an international construction project implemented over a thirty-five month period. The program was developed on the basis of the results of a study conducted on a group of fifty-nine people (Poles, Italians, and Hindus). In essence, the work of the project team assumes the need to finish tasks by a pre-defined deadline. Persons undertaking activity in such a team are assumed to agree to endure certain inconveniences, such as the need to devote time for work that had not been so planned should any unforeseen events occur. This ushers in a question: Are the people involved in project work aware of this and, in agreeing to potential overtime, are they aware of the consequences this has on their private life? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamska K. (w druku, 2011), Kontrakt psychologiczny w organizacji. Kwestionariusz kontraktu psychologicznego, "Psychologia Społeczna", nr 3.
  2. Borkowska S., red. (2003), Programy praca-życie a efektywność firm, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
  3. Elastyczne formy pracy (2007), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
  4. Grabus M. (2009), Pracoholizm i zachowania pokrewne, "Pieniądze i Więź", nr 3 (44).
  5. Grabus M. (2010), Programy równowagi praca-życie w praktyce organizacji, "Pieniądze i Więź", nr 2 (47).
  6. Lewison J. (2006), The Work/Life Balance Sheet So Far, "Journal of Accountancy", nr 8.
  7. Lichtarski J. (2007), Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
  8. Sennett R. (2010), Kultura nowego kapitalizmu, Muza, Warszawa.
  9. Wiatrak A. (2008), Rola menedżera i zakres pracy kierowniczej w zarządzaniu projektem, "Problemy Zarządzania", nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu