BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Władysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Źródła sukcesów przedsiębiorstw chińskich
The roots of success China's firms
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 91-97, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Globalizacja rynków, Polityka gospodarcza, Rozwój gospodarczy
Globalization of markets, Economic policy, Economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Fenomen rozwojowy Chin jest efektem nałożenia się w czasie z jednej strony reform rynkowych, z drugiej postępującego procesu globalizacji. To połączenie w tym przypadku ujawniło bardzo wyraźne efekty synergiczne. Takich efektów nie byłoby bez specyfiki warunków chińskich i trafnej, jak się okazało w praktyce, polityki gospodarczej. Autor przedstawia wszechstronną analizę polityki gospodarczej Chin, na tle procesów globalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of China's development is the effect, on one hand, of the introduction of market reforms, on the other hand, the advancement of the globalisation process. In this case, the union has demonstrated the marked effects of synergy. Such effects would not exist if it were not for the specific conditions prevailing in China and, what time has shown to be, wise economic politics. The author gives a multifaceted analysis of Chinese economic politics against the background of the globalisation process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Płowiec U., Rozwój Chin a gospodarka światowa, "Ekonomista", nr 5, 2006.
  2. Nurske R., Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych. PWN, Warszawa 1962.
  3. Tong D., The Heart of Economic Reform: China's Banking Reform and State Enterprise Restructuring, Aldershot, Ashgate, 2002.
  4. Trade POlicy Review, Report of the Secretariat, People's Republic of China, WTO, WT/TPR/161 luty 2006.
  5. Human Development Report, UNDP 2004.
  6. Gospodarka Chin i jej wpływ na koniunkturę światową, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005.
  7. Starzyk K., Zewnętrzne czynniki wzrostu, Raport nr 44 rSSG.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu