BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurbała Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Przemysł zaawansowanej technologii w Polsce
High-tech industry in Poland
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 59-64, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Nowe technologie, Przedsiębiorczość, Innowacyjność
High-tech, Entrepreneurship, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Jak wskazują doświadczenia innych krajów, przemysł high-tech to branża, która wymaga pomocy instytucjonalnej państwa. Otoczenie, w którym operują takie firmy, charakteryzują bowiem częste innowacje, wysoki współczynnik śmiertelności firm, istotne znaczenie sfery badawczo-rozwojowej oraz silna konkurencja. Na podstawie badań autor przedstawia analizę przemysłu high-tech w Polsce oraz omawia czynniki, które sprawiają, że jest on tak słaby i mało ekspansywny. (abstrakt oryginalny)

The experience of other countries shows that high-tech industry requires institutional support from the state. The environment, in which such companies operate, is characterized by frequent innovations, of the companies' high "death rate", vital importance of research and strong competition. The author presents - as based on the research - the analysis of high-tech industry in Poland and discuses the factors, as a result of which this industry is weak and not expansive enough. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. G.M.P. Swan, Innovation and the size of industrial clusters in Europe, [w:]. Gambardella, F. Malerda (ed.), The Organisation of Economic Innovation in Europe, Cambridge University Press 1999.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu