BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska), Lisowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Indeks giełdowy jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę
Stock Index as a Leading Boom Indicator
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 321-328, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Indeks giełdowy, Wskaźniki giełdowe, Koniunktura gospodarcza
Stock market indexes, Stock market indices, Business trends
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy poruszono problem wskaźników wyprzedzających koniunkturę. Zweryfikowano hipotezę o wyprzedzeniu zmian PKB przez indeks giełdowy. Dane empiryczne obejmują Produkt Krajowy Brutto Polski oraz indeks giełdowy WIG w okresie od pierwszego kwartału 1995 do pierwszego kwartału 2012. Badana hipoteza została zweryfikowana pozytywnie. Okazuje się, iż indeks giełdowy WIG może być uznany za wskaźnik wyprzedzający PKB, przy czym wyprzedzenie punktów zwrotnych wynosi średnio około 3 kwartały. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the issue of leading prosperity indicators. The authors verified the hypothesis of advancing GDP changes by the stock market index. Empirical data included gross domestic product and the Polish WIG index in the period from the first quarter of 1995 to the first quarter of 2012. The studied hypothesis was verified. It turned out that the WIG index can be considered to be a leading indicator of GDP, with the anticipation of turning points at an average of about 3 quarters. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
  2. Moore G., Zarnowitz V., The Development and Role of the National Bureau's Business Cycle Chronologies, NBER, 1987.
  3. Pesaran M., Pesaran B., Working with Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford 1997.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu