BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudziński Robert (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kowalska Mariola
Title
Organizacja przewozu ładunków ponadnormatywnych transportem drogowym w Polsce
Organization of Transport of Oversize Freight by Road Transport in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 357-373, tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Rynek usług transportowych, Transport drogowy, Optymalne przemieszczanie ładunków, Logistyka transportu, Odpowiedzialność przewoźnika
Transport market, Road transport, Optimal handling of loads, Transport logistics, Carriers' liability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie drogowego transportu ładunków ponadnormatywnych w Polsce w dużym stopniu uzależnione jest od rozwoju technologicznego. Nowoczesne rozwiązania logistyczne wykorzystywane do planowania trasy przejazdu czy sposobu ułożenia ładunku na pojeździe, znacznie przyczyniają się do skracania czasu realizacji zlecenia oraz zmniejszają ryzyko błędu popełnionego podczas organizacji. Ważne jest by przedsiębiorcy wykorzystywali te narzędzia, oraz zachowywali wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, gdyż pojazd nienormatywny nie jest jedynym uczestnikiem ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)

The functioning of road transport for oversize loads in Poland is primarily determined by technological advances. Cutting-edge logistic solutions applied to planning routes, or the manner for arrangement of loads on the vehicle, significantly contribute to reducing the necessary time for fulfilment of commissioned orders, as well as mitigating the risk of errors made during the organization phase. What is important is that entrepreneurs tap into these tools, and adhere to all requirements for safety, as out of gauge vehicles are not the only road users. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akademia Morska w Szczecinie. Oversize Baltic, Ograniczenia techniczne w transporcie drogowym, http://wielkigabaryt.am.szczecin.pl/ograniczenia_drogowy.php (2012.01.16).
 2. Bodziony P., Witkowski P., Transport ponadgabarytowych maszyn roboczych, [w:] "Surowce i maszyny budowlane" 2009, nr 5.
 3. Chwalczuk Ł., Ponadgabarytowe prawo. Pierwszy krok ku unowocześnieniu przepisów, [w:] "Polska Gazeta Transportowa" - dodatek 2012, nr 8.
 4. Galor A., Galor W., Wiśnicki B., Koncepcja korytarzy transportowych dla transportu ładunków ponadnormatywnych w regionie południowego Bałtyku, [w:] "Logistyka" 2010, nr 6.
 5. Galor W., Galor A., Transport ładunków ponadgabarytowych - wybrane zagadnienia, [w:] "Drogi Lądowe, Powietrzne, Wodne" 2010, nr 1(21).
 6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Podstawowe dane statystyczne o mostach w Polsce, http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6610/dane-statystyczne (2012.01.15).
 7. Główny Urząd Statystyczny, Transport - wyniki działalności w 2010 roku, Wyd. GUS, Warszawa 2011.
 8. InfoMoto, Dobra firma transportująca ładunki ponadnormatywne, http://infomoto.pl/artykul/dobra-firma-transportujaca-ladunkiponadnormatywne, 29411.html (2012. 01.07).
 9. Informacja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/ 2072/15/1/prawo_o_ruchu_drogowym.rtf , s. 2 (2012.04.12).
 10. Januła E., Truś T., Gutowska Ż., Spedycja, Difin, Warszawa 2011.
 11. Jóźwiak Z., Kawa M., Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych, [w:] "Logistyka" 2009, nr 4.
 12. Karbowiak H., Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 13. Kotowska I., Barzyk G., Transport drogowy elektrowni wiatrowych w warunkach polskich, www.energieodnawialne.pl/pobierz.php?id=31 (2012.01.15).
 14. Loos M., Projekt nowej ustawy o transporcie ponadnormatywnym, http://www.log24.pl/artykuly/projekt-nowej-ustawy-o-transporcie ponadnormatywnym, 37 (2012.04.12).
 15. Loos M., Ułatwienia - czy dla przewoźników?, [w:] "Truck & Business Polska" 2009, nr 15.
 16. Loos M., Transport naprawdę ciężki, [w:] "Truck & Business Polska" 2011, nr 26.
 17. Lubertowicz-Sztorc A., Transport w rozmiarze XXL, [w:] "Gazeta Prawna. Infor Gazety Prawnej" 2006, nr 3 (1621).
 18. MEGA, http://www.mega-nysa.pl/324/ (2011.01.11).
 19. Mindur L., Czynniki warunkujące stosowanie określonych technologii procesów - przewozowego i ładunkowego, [w:] L. Mindur (red.), Technolo gie transportowe XXI wieku, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa-Radom 2008.
 20. NACZEPY 24 sp. zo.o., Naczepy zagłębiane, http://naczepy24.pl/naczepy-iprzyczepy/ actm/naczepy-zaglebiane.html (2012. 01.11).
 21. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012.
 22. Nooteboom Trailers B.V., Naczepy niskopodwoziowe, http://www.nooteboomgroup.com/nooteboom/pl/nasze_produkty/gama _naczep/naczepy_niskopodwoziowe/ (2012.01.11).
 23. Nooteboom Trailers B.V., Tele - naczepy, http://www.nooteboomgroup.com/nooteboom/pl/nasze_produkty/gama _naczep/p%C5%82askie_rozci%C4%85gane_semi-naczepy/telenaczepy_ naczepy_d%C5%82u%C5%BCycowe (2012.01.11)
 24. Nowakowski T. (red.), Systemy logistyczne cz. 1, Difin, Warszawa 2010.
 25. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Zmiany w przepisach o transporcie ponadgabarytowym, http://www.ozptd.pl/news/1024/69/Zmiany-w-przepisach-otransporcie- ponadgabarytowym.html (2012.04.20).
 26. Piernikarski D., Początki transportu ponadnormatywnego, [w:] "Samochody Specjalne" 2010, nr 5.
 27. Prochowski L., Żuchowski A., Technika transportu ładunków, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.
 28. Stajniak M., Spedycja - informacje wprowadzające, [w:] M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja, ILiM, Poznań 2007.
 29. Szczepaniak T., Usługi spedycyjne w obrotach międzynarodowych, [w:] T. Zwierzyńska-Bubałło (red.), Transport i spedycja w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2002.
 30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321).
 32. Woch D., Naczepy w górę, ciągniki bez zmian, http://www.truck.pl/pl/article/622/naczepy-w-g%C3%B3r%C4%99- ci%C4%85gniki-bez-zmian-rynek-%C5%9Brodk%C3%B3wtransportu-% C5%82adunk%C3%B3w-nienormatywnych,wd_923 (2012. 01.15).
 33. Wroński M., Rewolucja w przewozach nienormatywnych, http://www.ozptd.pl/news/1148/15/Rewolucja-w-przewozachnienormatywnych. html (2012.04.14).
 34. Żurawski J., Transport ładunków ponadnormatywnych, [w:] D. Marciniak- -Neider, J. Neider (red.), Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2009.
 35. Dz.U. 2011 nr 222, poz. 1321.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu