BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawicka Małgorzata
Title
Planowanie scenariuszowe w warunkach niepewności
Scenario planning
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 76-82, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Planowanie scenariuszowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Scenario planning, Strategic management, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego przedsiębiorstw, i służą analizie planowania w warunkach niepewnego otoczenia. Opierają się na założeniu, że w każdej sytuacji istnieje niedająca się zmniejszyć niepewność i niejednoznaczność, oraz, że efektywne strategie można opracować jedynie będąc tego w pełni świadomym. Artykuł zawiera wyniki i analizę badań na temat stosowania tych metod wśród polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Scenario methods constitute a tool of strategic management of companies and are used for the purpose of planning in the context of uncertainty. They are based on the premise that in every situation there is certain unpredictability and ambiguity and that effective strategies may only be worked out if one is fully aware of this fact. The article contains the results and research analysis on the application of scenario planning in the case of Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Strategia w warunkach niepewności, [w:] "Harvard Business - Review", Zarządzanie w warunkach niepewności, Helion, 2006 r., s. 7-41.
 2. Daum J.H., How scenario planning can significantly reduce strategic risks and boost value in the innovation chain, http://www.juergendaum.com/news/09.08.2001.htm.
 3. Duncan R.B., Characteristic of organizational Environments and Perceived Environment Uncertainty, "Administrative Science Quarterly" No 17, s. 315.
 4. Fichter K., Kiechne D.O., Trendmonitoring im Scenerio - Management, Bundesministerium fuer Bil- dung und Forschung, Stuttgart 2006.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,~ Warszawa 2002, s. 67.
 6. Hatch J.M., Organisation Theory, Modern, Symbolic and Postmodern, Oxford University Press, Oxford 1997.
 7. Linneman R., Klein H., The use of multiple scenarios by US industrial companies, "Long Range Planning" 1979, Nr 12, s. 83-90.
 8. MacNulty C., Scenario development for corporate planning, "Futures" 1977, s. 128.
 9. Nowakowski M., Stawicka M., Witek-Hajduk M., Analiza otoczenia zewnętrznego w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, raport z badań, SGH, Warszawa 2005.
 10. Schoemaker P., Van der Heijden K., Integrating scenarios into strategie planning at Royal Dutch/Shell, "Planning Review" 1992, Nr 20, s. 41-61.
 11. Van der Heijden K., Scenarios: The art of strategic conversation, New York 2005.
 12. Wilson I., From Scenario Thinking to Strategic Action, Principal Wolf Enterprises, http://horizon. unc.edu/projects/seminars/futurizing/action.asp.
 13. Wilson I., Scenarios, [w:] Fowles R., Handbook of futures research, Greenwood Press, Londyn 1978, s. 225.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu