BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Berny Jan (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wynagrodzenia w procesie motywowania pracowników
Salary in the Process of Motivating Employees
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 451-462, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie pracą, Motywowanie pracowników, Motywacyjna funkcja płac, Wynagrodzenia
Labour management, Motivating employees, Wage incentives functions, Remuneration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Motywowanie to funkcja zarządzania, ukierunkowana na osiągnięcie zamierzonego celu/-ów w rozwoju zasobów ludzkich. To funkcja nadająca sens i wartość pracy pracownika w danej organizacji. Motywowanie, aby było skuteczne, musi być włączone w ogólny system zarządzania organizacją. Jakość motywowania stwarza warunki do pracy różnym osobom. Opracowanie w sposób całościowy omawia problem motywacji w powiązaniu z wynagrodzeniem. (abstrakt oryginalny)

Motivation is a function of management, aimed at achieving the intended purpose/s in the development of human resources. This function confers meaning and value to an employee in your organization. For motivation to be effective it must be included in the overall management system. Quality creates conditions to motivate different people to work. The development as a whole deals with the problem of motivation in relation to remuneration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2009.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2011.
 3. Berny J., Leśniewski M. A., Górski P., Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego" nr 92, Seria: Administracja i Zarządzanie (19) 2012, Siedlce 2012.
 4. Borkowska M., Kiedy wynagrodzenie wpływa na motywację, Źródło: INFOR, dostępny w Internecie: http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/motywowanie- /artykuly/60970,kiedy_wynagrodzenie_wplywa_na_motywacje.html.
 5. Burdek J., Jak zmotywować poprzez system wynagrodzenia, artykuł z dnia 28.07.2008 dostępny w Internecie: http://www.wynagrodzenia.pl- /artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.78/wpis.1672.
 6. Carlsson P., Kształtowanie wynagrodzeń, Wyd. Podlaska Spółdzielnia Produkcyjno- Handlowo-Usługowa, Białystok 2008.
 7. Forsyth P., Jak motywować ludzi, Wyd. HELION, Gliwice 2000.
 8. Heyde A., Linde B., Psychologia dla kadry zarządzającej. Jak znajomość ludzkich charakterów pomaga w zarządzaniu?, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Kopertyńska M., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2009.
 10. Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 11. Leśniewski M.A., Morawska S., Zasoby ludzkie w organizacji, Wyd. CeDe- Wu, Warszawa 2012.
 12. Lipiec J., Motywacyjna rola płacy w kontekście teorii motywacji, artykuł z dnia 21.04.2007, dostępny Internecie: http://www.wynagrodzenia. pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.77/wpis.1355.
 13. Nieckarz Z., Psychologia motywacji w organizacji, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 14. Podmoroff D., 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2010.
 15. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Warszawa 2010.
 16. Sankowski P., Motywacyjny system wynagradzania, artykuł z dnia 02.04.2005, dostępny w Internecie:http://www.twoja-firma.pl/artykuly- /531,motywacyjny-system-wynagradzania.html
 17. Wasiluk T., Wynagrodzenia za pracę: ich rola w systemie motywacji pracowników, dostępny w Internecie:http://www.wasiluktomasz. republka.pl- /wynagrodzenia.pdf
 18. Zbiegień-Maciąg L., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wyd. Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu