BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Leszek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania karnego w praktyce sądów polskich. Wybrane zagadnienia i uwagi krytyczne
The Act on the Complaint about the Excessive Length of Judicial Proceedings in the Practice of Polish Courts. Chosen Problems and Critical Remarks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 479-494, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Sądownictwo, Orzecznictwo sądu, Postępowanie sądowe
Judicature, Judicial decision, Legal proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł sygnalizuje problemy orzecznicze w rozpoznawaniu skarg na przewlekłość postępowań karnych wynikłe z niedostatków legislacyjnych i lekceważenia dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W obecnej postaci ustawa o skardze na przewlekłość postępowań sądowych wymaga pilnej nowelizacji poprzedzonej zasięgnięciem opinii praktyków sądowych i nauki prawa karnego. (abstrakt oryginalny)

This predicative article indicates problems in the diagnosis of complaints about the excessive length of criminal proceedings arising from legislative shortcomings and neglectful judgment achievements of the European Court of Human Rights in Strasbourg. In its present form the Act on the complaint about the excessive length of judicial proceedings requires urgent amendment preceded by a consultation with legal practitioners and the science of criminal law. (original anstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2005 r. sygn. SK 6/05, OTK-A 2005, z. 4, poz. 36, LEX nr 149958.
 2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 października 2010 r., w sprawie K 17/07 LEX Nr 607428.
 3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z 4 lutego 2010 r., sygn. I SA/Łd 768/09, LEX Nr 570740.
 4. Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 16 listopada 2004 r., sygn. III SPP 42/04, OSNP 2005, z. 5, poz. 71; III SPP, OSNP 2006, z. 23- 24, poz. 376.
 5. Uchwała Izby Karnej Sądu Najwyższego z 21 września 2005 r., sygn. I KZP 24/05, OSNKW 2005, z. 10, poz. 89, LEX nr 155382.
 6. Uchwała Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2006 r., sygn. akt III SPZP 1/06, OSNP 2007/1-2/34, Biul. SN 2006/6/22.
 7. Uchwała Izby Karnej Sądu Najwyższego z 31 marca 2011 r., sygn. WZP 2/10 - Biuletyn Prawa Karnego, nr 7/11.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z 29 listopada 2004 r., sygn. III SPP 48/04 - OSNP 2005/5/poz.75.
 9. Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2005 r., sygn. III SPP 14/05 (OSNP 2005/16/261).
 10. Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 lutego 2005 r., sygn. III SPP 19/05, OSNP 2005, nr 17, poz. 277, LEX Nr 154244.
 11. Postanowienie Sądu Najwyższego z 31 marca 2005 r., IV KZ 9/05, OSNKW 2005/4/poz. 38.
 12. Postanowienie Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2005 r., sygn. III SPP 109/05 - OSNP 2006/1-3/233.
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lipca 2005 r., sygn. III SPP 120/05 - OSNP 2006/5-6/poz. 102.
 14. Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 lipca 2005 r., V KZ 27/05, OSNKW 2005/10/poz. 10.
 15. Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 sierpnia 2005 r., sygn. KSP 7/05 - niepubl.
 16. Postanowienie Sądu Najwyższego z 17 listopada 2005 r., VI CSP 1/05, LEX nr 172105.
 17. Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 marca 2006 r., sygn. III SPP 10/06 - OSNP 2007/7-8/12.
 18. Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2007 r., sygn. V KZ 24/07, BSN 2007/6/19.
 19. Postanowienie Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2007 r., III SPP 16/07, LEX Nr 384387.
 20. Postanowienie Sądu Najwyższego z 21 sierpnia 2007 r., sygn. KSP 7/07 - niepubl.
 21. Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2008 r., sygn. KSP 2/08 - OSNKW 2008/9/poz. 71.
 22. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 39/08, OSNKW 2009/5/poz. 36.
 23. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2009 r., sygn. WSP 1/09, OSNKW 2009, z. 9, poz. BSN 2009/9/26.
 24. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. WSP 9/09 - OSNKW 2010/4/poz. 36, LEX 566122.
 25. Postanowienie NSA z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. I OPP - LEX nr 479136.
 26. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 5 maja 2010 r., sygn. II S 32/10 - niepubl.
 27. Wyrok ETPCz z 2 listopada 2004 r., nr 47402/99, sprawa Dojs vs. Polska.
 28. Wyrok ETPCz z 26 października 2004 r., nr 52074/99, sprawa Wietrzyk vs. Polska.
 29. Wyrok ETPCz z 24 września 2007 r., skarga nr 56026/00, LEX 289041.
 30. Wyrok ETPCz z 17 lutego 2007 r., nr 73191/01, LEX 157745.
 31. Wyrok ETPCz z 6 lipca 2010 r., w sprawie Rejzmund p-ko Polsce, skarga nr 42205/08.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu