BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rytel Olga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Rozwój zamówień publicznych w Polsce
The Development of Public Procurement in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 495-513, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zamówienia publiczne, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o zamówieniach publicznych, Dyrektywy WE
Public procurement, Public Procurement Act, Public Procurement Act, EC directives
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono genezę zamówień publicznych i ich miejsce w polskiej gospodarce. Jak zaprezentowano, historia zamówień publicznych jest już dość długa, jednakże w Polsce dopiero od niedawna mamy do czynienia z pełnym ujęciem zamówień publicznych w ramy prawne. Podwaliny pod aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych dały w szczególności przepisy prawne okresu II Rzeczypospolitej oraz rozwiązania przyjęte z dyrektyw europejskich. (abstrakt oryginalny)

This elaboration presents the genesis of public procurement and its place in the Polish economy. The history of public procurement is quite long, however, in Poland, it has been legally framed only a short time. The foundations of the recently operative act from 29th January 2004 - The Law of Public Procurement has been taken mainly from legal regulations from the time of the Second Republic of Poland and solutions from European directives. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bernard C., Inkowie. Naród Słońca, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994.
 2. Ciepielewski J., Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971.
 3. Grzeszczyk T., Zamówienia publiczne w reformowanej gospodarce polskiej. Doświadczenia i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1996.
 4. Kemp B.J., Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009.
 5. Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 6. Lovell J., Wielki Mur Chiński. Chiny kontra świat: 1000 p.n.e. - 2000 n.e., MUZA S.A., Warszawa 2007, s. 23-25.
 7. Orłowski H.J., Prawo zamówień publicznych w budownictwie, Oficyna Wydawnicza POLCEN, Warszawa 2004.
 8. Panasiuk A., System zamówień publicznych w Polsce, Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego, Warszawa 2004.
 9. Przeszło E., Przetarg jako forma rozporządzania mieniem publicznym, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 6/1996.
 10. Przeszło E., Zamówienia publiczne (wybrane aspekty), "Przegląd Prawa Handlowego", nr 1/1994.
 11. Smoktunowicz E., Doświadczenia historyczne w zakresie przetargów na roboty budowlane, "Rynek Zamówień Publicznych", nr 1/1997.
 12. Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 13. Stabryła S., Starożytna Grecja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
 14. Stabryła S., Starożytny Rzym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 15. Szczepański D., Zamówienia publiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna, im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu