BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Michał (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w logistycznych systemach informacyjnych
Management Responsibility Conditioning in Logistics Information Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 551-558, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie logistyczne, Logistyczne systemy informacyjne, Społeczna odpowiedzialność
Logistic management, Logistics information systems, Social Responsibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy opisano uwarunkowanie odpowiedzialności zarządzania w nawiązaniu do logistycznych systemów informacyjnych. Przedstawiono rozwiązania systemowe, stosowane we współczesnym zarządzaniu logistycznym, wyjaśniono pojęcia informacji i logistycznego systemu informacyjnego oraz odpowiedzialności społecznej. Podsumowanie stanowi potwierdzenie istotnego wpływu odpowiedzialności zarządzania i jej uwarunkowań w odniesieniu do logistycznych systemów informacyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the conditioning of management responsibility with reference to the logistics information systems. We presented system solutions used in modern logistics management, and explained the concept of information and logistics information system and social responsibility. The summary confirms the significant impact of management responsibility and its conditions for logistics information systems. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Antczak S., Demjaniuk R. (red. nauk.), Marketingowe i logistyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego, Siedlce 2011.
  2. Cisek M., Wakuła M. (red. nauk.), Odpowiedzialne zarządzanie - wybrane aspekty, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
  3. Dworecki S., Berny J., Logistyka racjonalnego działania (Zarządzanie strumieniami przepływów), Wydawnictwo Reprograf, Radom 2005.
  4. Dworecki S., Usprawnianie zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, Wydawnictwo, Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2008.
  5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu