BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lasocki Krzysztof (PwC)
Title
Wpływ zmian MSSF 9 na polski sektor bankowy
Source
Gazeta Bankowa, 2012, nr 12, s. 72-73
Keyword
Sektor bankowy, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Banking sector, International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards (IAS)
Abstract
Potrzeba ujednolicenia standardów MSSF i US GAAP w obszarze instrumentów finansowych sprawiła, że od kilku lat realizowany jest projekt zastąpienia MSR 39 przez MSSF 9. Jego pierwsza faza wprowadza bardzo istotna zmianę w kryteriach i zasadach rozpoznawania instrumentów finansowych, faza druga - będąca kluczowym obszarem zainteresowania banków - obejmować będzie kwestie utraty wartości instrumentów finansowych, faza trzecia odnosi się do rachunkowości zabezpieczeń. Proces tworzenia MSSF 9 nie jest zakończony - wiele banków do tej pory nie przeprowadziło nawet wstępnej analizy skutków zmian, tymczasem wstrzymywanie takich prac nie jest wskazane, ponieważ nadchodzące zmiany znajdą odzwierciedlanie w wielu obszarach działalności banków.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu