BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Giza Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Społeczeństwo jako problem koordynacji : rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego
Society as a Coordination Problem : the Role of Knowledge in Establishing Social Entities
Source
Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 1 (19), numer specjalny, s. 53-70, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Społeczeństwo, Więzi społeczne, Wiedza
Society, Social bond, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule próbuje się wskazać, że podstawą ludzkich społeczeństw jest podzielanie wspólnej wiedzy (w technicznym sensie teorii common knowledge), która jest warunkiem koordynacji działań w ciągłym procesie tworzenia i odtwarzania ładu społecznego. W społecznościach tradycyjnych, a także współcześnie w różnego rodzaju społecznościach lokalnych, uwspólnianie wiedzy dokonuje się w ramach bezpośrednich, gęstych interakcji. We współczesnych, masowych społeczeństwach coraz większą rolę odgrywają media i symboliczni pośrednicy, przejmujący inicjatywę syntetyzowania i propagowania wiedzy. Na tym de pojawia się zjawisko zbiorowej niewiedzy, czyli rozdźwięku między wiedzą lokalną (opartą na realnych doświadczeniach) a wiedzą wspólną (kształtowaną przez ośrodki centralne). To z kolei stanowi zagrożenie dla więzi społecznej: coraz więcej jednostek ma bowiem przeświadczenie, że nie należy do "tego społeczeństwa". (abstrakt oryginalny)

The key thesis put forward in the paper is that it is common knowledge (in the technical meaning proposed by Robert Aumann) that forms the basis of the specifically human society and coordinates individual actions into social units (figurations), in the constant process of producing and reproducing society. Creating and maintaining common knowledge means different things in various social settings. In traditional societies and various local communities, building 'knowledge about other peoples' knowledge' can be based on dense interactions and face-to-face communication. In contemporary mass societies 'knowledge about other peoples' knowledge' is increasingly amassed by mass media and the symbolic middle men, who take over the initiative to synthesize and propagate content. Thus, a discrepancy appears between the local, experience-based knowledge, and the common knowledge shaped by centres (media, institutions etc.). This discrepancy, known as 'pluralistic ignorance', tends to weaken and dilute social ties, as more and more individuals do not recognize their experience, convictions and attitudes in the generalized 'social opinions'. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allport R.H., Katz D., Student Attitudes, Craftsman, Syracuse 1931.
 2. Allport R.H., Social Psychology, Houghton Mifflin Company, Boston 1924.
 3. Becker G., A Treatise on the Family, Harvard University Press, Boston 1991.
 4. Chwe M.S.Y red., Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge, Princeton University Press, Princeton 1999.
 5. Damasio A.R., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
 6. Dennett D.C., Natura umysłów, Wyd. CIS, Warszawa 1997.
 7. Dürkheim E., 1965, Socjologia i jej dziedzina badań [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, t. 1, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 8. Dürkheim E., Zasady metody socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 9. Elias N., Społeczeństwo jednostek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 10. Elias N., Zaangażowanie i neutralność, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Przemiany więzi społecznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 12. Kaufmann J.C., Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
 13. Latour B., 1992, Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts [w:] Shaping Technology, eds. Bijker W., Law J., MIT Press, Cambridge.
 14. Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora - sieci, Universitas, Kraków 2010.
 15. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Boston 1971.
 16. Sen A., 1967, Isolation, Assurance and the Social Rate of Discount, "The Quaterly Journal of Economics", vol. 81, nr 1.
 17. Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2007.
 18. Simmel G., Socjologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 19. Wilson E.O., Socjobiologia, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
Cited by
Show
ISSN
1898-3529
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu