BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Barbara
Title
Wykorzystanie estymatorów ilorazowych do estymacji indeksu dynamiki zmian wartości średniej w populacji
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 47-58, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Estymatory
Estimators
Note
streszcz.
Abstract
Praca dotyczy reprezentacyjnych badań powtarzalnych. Przedmiotem zainteresowania jest estymacja dynamiki zmian, jakim podlega wartość średnia badanej cechy w populacji. Rozważany jest problem zastosowania do szacowania indeksu dynamiki zmian estymatorów ilorazowych, jak również uwzględniony jest przypadek estymacji klasycznej. Założono rotacyjny schemat losowania próby, obejmujący zarówno przypadki próby stałej, próby częściowo wymienianej, jak i prób rozłącznych w kolejnych okresach. Wyniki teoretyczne dotyczące efektywności estymacji oraz własności estymatorów zobrazowane są rezultatami badań symulacyjnych (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bracha Cz. (1996), Teoretyczne odstawy metody reprezentacyjnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Duncan G.J., Kalton G.(1987), Issues of design and Analysis of Surveys Acroess Time, International Staristical Review 55.1, str 97-117.
  3. Kish L. (1965), Survey Sampling, J.Wiley, New York-London-Sydbey.
  4. Okafor F., Arnab R. (1987), Some strategies of two-stage sampling for estimating population ratios over two occasions, Austral. J.Statist. 29, str. 128-142.
  5. Särndal C.E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer-Verlag.
  6. Zasępa R. (1972), Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu