BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska-Lewandowska Wanda, Plebaniak Joanna
Title
Metody statystyczno-ekonometryczne w badaniu obszarów ekonomicznych o jakościowych charakterystykach na przykładzie badań koniunktury sektorowej
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 88-97, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Opinia publiczna, Wskaźniki jakościowe
Public opinion, Qualitative coefficients
Abstract
Praca dotyczy konstrukcji i sposobu -wykorzystania ilościowego wskaźnika agregującego informację zawartą w wielowymiarowej bazie danych jakościowych. Przykładem takich baz danych są oceny jakościowe pozyskane na drodze badań ankietowych, sondaży itp., dotyczące bezpośrednio niemierzalnych zjawisk ekonomicznych albo społecznych. W artykule rozważono szczegółowo przydatność takiego wskaźnika do analizy zmian aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym w Polsce.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kolupa M. (1993), Metody matematyczne dla bankowców, Poltext, Warszawa.
  2. Marcinkowska-Lewandowska W., Plebaniak J., (2003), Czynniki kształtujące koniunkturę w budownictwie oraz poziomu popytu na akcje spółek budowlanych w Polsce (analiza ekonometryczna), maszynopis powielony, SGH Warszawa.
  3. Pluta W. (1986), Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu