BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszewski Robert
Title
Optymalne stopy oszczędności w modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 99-109, rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Model wzrostu gospodarczego, Migracja ludności, Kapitał ludzki
Economic growth model, Population migration, Human capital
Note
streszcz.
Abstract
Celem pracy jest próba teoretycznej analizy wpływu zjawiska migracji siły roboczej na długookresowe optymalne stopy inwestycji w zasoby kapitału ludzkiego i fizycznego. Rozpatry¬wane jest rozszerzenie modelu Mankiwa-Romera-Weila (Mankiw-Romer-Weil 1992) uzupełnionego o oddziaływanie egzogenicznego strumienia migracji. Przy założeniu racjonalności podmiotów mikroekonomicznych rozpatrywana jest maksymalizacja zdyskontowanej konsumpcji, w tak rozszerzonym modelu, która prowadzi do określenia optymalnych stóp inwestycji w każdy rodzaj kapitału. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kruszewski R. (2003), Dynamika endogenicznego modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności, Discussion papers, series Mathematical Economics, Nr 1/EM/2003.
  2. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the empirics of economic growth, Quartley Journal of Economics, 10 (May), str. 407-437.
  3. Tokarski T. (2001), Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu