BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błaszczak-Przybycińska Ilona
Title
Wycena pracy w gospodarstwach domowych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 110-122, bibliogr. 32 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Analiza makroekonomiczna, Gospodarstwa domowe
Macroeconomic analysis, Households
Note
streszcz.
Abstract
Prace wykonywane w gospodarstwie domowym nie są przedmiotem obrotu rynkowego, dlatego też nie można ich wycenić w sposób bezpośredni. Ze względu na przydatność wartościowego ujęcia tej kategorii do różnorodnych analiz mikroekonomicznych i makroekonomicznych wielokrotnie podejmowano próby wyceny tych prac. W przeprowadzanych szacunkach stosowano wiele różnorodnych metod pośrednich, ale nie było możliwe uwzględnianie otrzymywanych wyników w rachunkach narodowych. Aktualnie zagadnienie wyceny produkcji gospodarstw domowych nabiera nowego znaczenia. W ramach zharmonizowanego systemu sprawozdawczości statystycznej wiele krajów rozpoczyna wprowadzanie rachunków satelitarnych, w tym dotyczących produkcji gospodarstw domowych. Dzięki zastosowaniu jednolitej metodologii możliwe będzie analizowanie przemian w strukturze wartości produkcji domowej i porównania międzynarodowe w tym zakresie. Prace nad wprowadzeniem ujednoliconej metodologii prowadzone są w ramach Eurostatu, jednak na obecnym etapie prac nie ma jeszcze zgodności co do ostatecznych rozwiązań. Wprowadzanie zharmonizowanych rachunków satelitarnych jest ważnym zagadnieniem w praktyce badań statystycznych w Polsce, w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. Konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań metodologicznych, które będą funkcjonować także w innych krajach europejskich, ale trzeba jednocześnie uwzględnić polską specyfikę rozwoju społeczno-ekonomicznego. Realizacji tego celu sprzyjać będą zarówno analiza pro-pozycji Eurostatu, jak i wykorzystanie dotychczasowego dorobku w zakresie wyceny prac domowych w Polsce (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarska M. (1977), Wycena poziomu życia ludności Polski w 1975 r., Instytut Planowania, opracowanie 8/77, Warszawa.
 2. Bell E.B., Taub AJ. (1982), The Value of Household Services, American Journal of Economics and Sociology, 41, str. 214-218.
 3. Chiswick C. (1982), The Value of a Housewife's Time, Journal of Human Resources, 17, str. 413-425.
 4. Clark C. (1958), The Economics of Housework, Bulletin of the Oxford Institute of Statistics, 5, str. 205-211.
 5. Eurostat (1999), Proposal for a Satellite Account of Household Production, Eurostat Working Papers, 9/1999/A4/11.
 6. Eurostat (2003), Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts, Task force report for Eurostat, Unit El.
 7. Ferber M.A., BimbaumB.G. (1980), Housework: Priceless or Valueless, The Review of Income and Wealth, 26, str. 387-400.
 8. Hawrylyshyn O. (1976), The Value of Household Services: A Survey of Empirical Estimates, The Review of Income and Wealth, 22, str. 101-131.
 9. Holloway S., Short S., Tamplin S. (2002), Household Satellite Account (experimental) Methodology, UK Office for National Statistics, http://www.siatistics.gov.uk/hhsa/downloads.
 10. Ironmonger D. (1996), Time Use and Satellite Accounts for Modellinmg the Household Economy. Paper Presented in the IARIW 24th General Conference. Lillehammer, Norway, August 1996.
 11. Kuznets S. (1944), National Income and its Composition, Vol. II, NBER 1944, str. 431-433.
 12. Lindahl E., Dahlgren E., Korb K. (1939) The National Income of Sweden, 1861- 1930, cz. I i cz. II.
 13. Mikuta B. (1998), Wycena wartości pracy domowej na wsi. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 32, Warszawa.
 14. Morgan J.N., David M.H., Cohen W.J., Brazer H.E. (1962), Income and Welfare in the United States, Rozdział 8, str. 95-105.
 15. Murphy M. (1978), The Value of Nonmarket Household Production: Opportunity Costs Versus Market Costs Estimates. The Review of Income and Wealth, 24, str. 243-256.
 16. Niewierowska K. (1997), Próba oszacowania wartości pracy domowej na przykładzie gospodarstw domowych rolników zlokalizowanych na terenie gminy Drohiczyn, woj. białostockie, SGGW, Warszawa.
 17. Nordhaus W., Tobin J. (1972), Is Growth Obsolete?, w: Economic Growth, NBER, New York.
 18. Olędzka A. (1975), Kobieta, budżet czasu, praca wielozmianowa, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
 19. Otto H. (1974), Problemy skracania czasu pracy. Aspekty społeczne i ekonomiczne, PWN, Warszawa.
 20. Peterson R.D. (1978), Problems in Estimating the Value of Household Services, American Journal of Economics and Sociology, 37, str. 145-148.
 21. Rakowski M. (1977), Kategoria wyceny poziomu życia na tle innych koncepcji, Instytut Planowania, opracowanie nr 16/77, Warszawa.
 22. Sirageldin I.A.H. (1973), Non-Market Components of National Income, Survey Research Centre, Institute for Social Research, University of Michigan.
 23. Statistics Canada (2000), Measurement and Valuation of Households' Unpaid Work in Canada, Paper Submitted for the Conference of Commonwealth Statisticians - Session on Measuring the Household Sector - Including the Informal Sector, Bostwana, 1-5 May 2000.
 24. Statistics New Zeland (2001), Measuring Unpaid Work in New Zeland 1999. Statistics New Zeland. Te Tari Tatau. Wellington, New Zeland.
 25. Szczerbińska L. (1980), Wycena pracy gospodarstw domowych, Z Prac ZBSE, zeszyt 118, GUS, Warszawa.
 26. Szczerbińska L. (1983), Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i w gospodarstwie domowym, Z Prac ZBSE, zeszyt 132, GUS, Warszawa.
 27. Szczerbińska L. (1987), Analiza zmian w strukturze budżetu czasu oraz wartości pracy gospodarstw domowych w latach 1976 i 1984, Z Prac ZBSE, zeszyt 168, GUS, Warszawa.
 28. Trewin D. (2000), Unpaid Work and the Australian Economy 1997, Australian Bureau of Statistics. ABS Catalogue No. 5240.0, Commonwealth of Australia.
 29. Vihavainen M. (1995), Calculating the Value of Household Production in Finland in 1990. The Input-output Table, Working Papers No 6, Statistics Finland.
 30. Walker K.E., Gauger W.H. (1975), Time and Its Dollar Value in Household Work, Family Economics Review, Fall 1975 str. 8-13.
 31. Weindrobe M. (1974), Household Production and National Production: An Improvement of the Record, The Review of Income and Wealth, 3, str. 89-102.
 32. Wolf R. (1986), Assessing the Value of Household Services: Three Methods. Trial 22, str. 81-83.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu