BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewnik Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozwinięcie ewolucyjnego systemu reguł rozmytych poprzez wprowadzenie warstwowej bazy reguł
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Systemy rozmyte
Fuzzy systems
Note
streszcz.
Abstract
W niniejszej pracy rozważany jest problem tworzenia systemu reguł rozmytych przy użyciu metod ewolucyjnych. Trudność zadania wynika z dużej liczby potencjalnych rozwiązań i braku ogólnej postaci analitycznej zależności pomiędzy strukturą systemu a jakością klasyfikacji. W pracy przedstawiono rozwinięcie procedury generowania systemów reguł Ishibuchi'ego (2002) poprzez wprowadzenie warstwowej bazy reguł i wielokrotnej preselekcji. Skuteczność metody jest badana na tle innych procedur w analizie tzw. "złego długu". (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Cooper M.G., J.J. Vidal (1993), Genetic design of fuzzy logie controllers, Proc. 2nd Int. Conf. FTT'93, Durham.
 3. Cichosz P. (2002), Systemy uczące się, WNT, Warszawa.
 4. Gąsiorowski P., P. Wojewnik (2003), Credit scoring klientów bankowych w oparciu o indukcyjne metody eksploracji informacji, Bad. Statutowe 03/S/001/03, IE SGH, Warszawa.
 5. Herrera F., red. (1996), Genetic algorithms and soft computing, Physica-Verlag, Heidelberg,.
 6. Holland J. (1975), Adaptation in Natural and Artificial Systems, The University of Michigan Press.
 7. Ishibuchi H., T. Yamamoto (2002), Fuzzy rule selection by data mining criteria and GA, Proc. GECCO, NY, 2002.
 8. Kacprzyk J. (2001), Wieloetapowe sterowanie rozmyte, WNT, Warszawa.
 9. Karr C. L. (1991), Genetic algorithms for fuzzy logic controllers, AI Expert, Vol. 6.
 10. Lee M.A, H. Takagi (1993), Embedding a priori knowledge into an integrated fuzzy system design model based on genetic algorithms, Proc. of 5th IFSA'93, Seoul.
 11. Lindsay P.H., D.A. Norman (1991), Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii, tłum. A. Kowaliszyn, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 12. Michalewicz Z. (2003), Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, Warszawa.
 13. Nykowski I. (1984), Programowanie liniowe, PWE, Warszawa.
 14. Pena-Reyes C.A., M. Sipper (2003), Fuzzy CoCo: Balancing Accuracy and Interpretability of Fuzzy Models by Means of Coevolution, (w:) J. Casillas, O. Cordon, F. Herrera, and L. Magdalena (red.): Accuracy Improvements in Linguistic Fuzzy Modeling, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Physica- Verlag (w przygotowaniu).
 15. Slawinski T., A. Krone, P. Krause, U. Hammel und D. Wiesmann (1999), Fuzzy Adaption der evolutionären Regelsuche im Fuzzy-ROSA-Verfahren, 9. Workshops Fuzzy Control, Universität Dortmund.
 16. Strelau J., red. (2001), Psychologa. Podręcznik akademicki, t.2 Psychologia ogólna, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
 17. Surmann H., A. Selenschtschikow (2002), Automatic generation of fuzzy logic rule bases: Examples I, Proc. NF2002, Cuba.
 18. Szapiro T. (1991) Podejście interaktywne we wspomaganiu podejmowania decyzji, WSE Press, Warszawa.
 19. Wieczorkowska-Siarkiewicz G. (1992), Punktowe i przedziałowe reprezentacje celu. Uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Wydziału Psychologii UW, Warszawa.
 20. Wojewnik P. (2003), Ewolucyjny algorytm eksploracji reguł rozmytych, Bad. Statutowe 03/S/001/03 IE SGH, Warszawa.
 21. Zadeh L. A. (1965) Fuzzy Sets, Information and Control, Vol. 8.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu