BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rószkiewicz Małgorzata
Title
Wykorzystanie metod indeksowych do oceny realizacji planu sprzedaży przedsiębiorstwa
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 161-169, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Strategia marketingowa, Zarządzanie strategiczne
Marketing strategy, Strategic management
Note
streszcz.
Abstract
Prowadząc działalność marketingową przedsiębiorstwo dąży do rozwoju sprzedaży, rozumianej zarówno w wymiarze ekstensywnym, czyli jako efekt wzrostu rynku zbytu, jak i w wymiarze intensywnym, czyli jako wzrost intensywności zachowań nabywczych. Efekt wzrostu rynku zbytu odnosi się do skali działania przedsiębiorstwa i jest tylko częściowo pod jego kontrolą. Efekt intensywności zachowań nabywczych odnosi się do perswazyjności działań marketingowych obejmujących rozwój pozytywnego nastawienia do produktu oraz lojalne zachowa¬nia nabywcze. Sprzedaż osiągnięta przez przedsiębiorstwo jest wypadkową obu efektów działań marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji dekompozycji wskaźnika wy¬konania planu sprzedaży na trzy sposoby, z których każdy ujawnia odmienne rodzaje informacji,o rynku i tym samym każdy z nich wiąże się z oceną odrębnych wymiarów marketingu. Proponowane rozwiązania wychodzą z podstawowego modelu sprzedaży wykorzystując popularne reguły indeksowe. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lambin J.J.(2001),Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa S. 345.
  2. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberthner&Ska, Warszawa, s. 100.
  3. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Młynarski S., Sagan A. (1992), Badania marketingowe. Metody i opracowania komputerowe, Canadian Consorcium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 119.
  4. Strzyżewska M., Rószkiewicz M. (2002), Analizy marketingowe, DIFIN,Warszawa.
  5. Mruk H., Rutkowski I.P. (2003), Strategia produktu, PWE, Warszawa.
  6. Kramer T. (1994), Podstawy marketingu PWE, Warszawa.
  7. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J. (1996), Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu