BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokalska Magdalena
Title
Metody badania wspólnej zmienności cen - podejście strukturalnych szeregów czasowych
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 173-184, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Indeks giełdowy, Analiza stochastyczna, Szeregi czasowe
Stock market indexes, Stochastic analysis, Time-series
Note
streszcz.
Abstract
W naszej pracy proponujemy zastosowanie metodologii strukturalnych szeregów czasowych do badania dynamiki indeksów giełdowych wschodzących rynków kapitałowych. Wykorzystanie wielowymiarowego modelu stochastycznej zmienności (SV) pozwala na modelowanie wzajemnych powiązań między rynkami, nawet jeśli powiązania te zmieniają się w czasie. Wyniki naszej pracy wskazują, że przez cały analizowany okres (1989-2003) składniki stochastycznej zmienności indeksów na rynkach wschodzących podlegały istotnej korelacji. Dodatkowo, wraz z postępującym procesem liberalizacji rynków finansowych, wahania upodabniały się do siebie. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bekaert, G. i C.R. Harvey (2003), Emerging Markets Finance, Journal of Empirical Finance, 10, str. 3-56.
 2. Bekaert, G. i C.R. Harvey (2002), Research in Emerging Markets Finance: Looking to the Future, Emerging Markets Review, str. 429-448.
 3. Bekaert, G, C.R. Harvey i R.L. Lumsdaine (2002), Dating the Integration of World Equity Markets, Journal of Financial Economics, 65(2), str. 203-249.
 4. Bollerslev, T. (1986) Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics 31, str. 307-327.
 5. Bowman, K.O. and L.R. Shenton (1975), Omnibus Test Contours For Departures From Normality Based on and bz, Biometrika, 62, str. 243-250.
 6. Chuhan, P., S. Claessens i Nlandu Mamingi (1993), Equity And Bond Flows To Asia And Latin America, The Role Of Global And Country Factors, Journal of Development Economics, 55, str. 439-463.
 7. De Santis, G. (1993), Asset Pricing And Portfolio Diversification: Evidence From Emerging Financial Markets, red. S. Claessens i S. Gooptu, Portfolio Investment in Developing Countries, Discussion Paper 228, World Bank, Washington DC.
 8. Engle, R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, 50(4), str. 987-1007.
 9. Engle, R. F., i R. Susmel (1993), Common Volatility in International Equity Markets Journal of Business and Economic Statistics, 11, str. 167-176.
 10. Ghysels, E., A.Harvey i E.Renault (1996), Stochastic Volatility, Handbook of Statistics, 14. North Holland.
 11. Hamilton, J.D. (1994), Time series analysis, Princeton Univ. Press, Princeton N.J.
 12. Harvey, Andrew C. (1989), Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Harvey, A. C. and SJ. Koopman (1997), Multivariate Structural Time Series Models, in ed. C. Heij, J.M Schumacher, B.Hazon and C. Praagman, System Dynamics in Economic and Financial Models, John Wiley, New York.
 14. Harvey A.C., E. Ruiz i N. Shephard (1994), Multivariate Stochastic Volatility Models, Review of Economic Studies, 61, str. 247-264.
 15. Harvey, C. R. (1995), The Risk Exposure of Emerging Equity Markets, World Bank Economic Review, 9(1), str. 19-50.
 16. Henry (2000), Stock Market Liberalization, Economic Reform, And Emerging Market Equity Prices, Journal of Finance,55, str. 529-564.
 17. Jacquier E.,N. Poison i P.E. Rossi (1999), Stochastic Volatility: Univariate And Multivariate Extensions, unpublished, manuscript.
 18. Kim S., N. Shephard i S. Chib (1998), Stochastic Volatility: Likelihood Inference And Comparison With ARCH Models, Review of Economic Studies, 65, str.361-93.
 19. Pajor A. (2001), Modele stochastycznej zmienności: Estymacja metodą quasi- największej wiarygodności, Przegląd Statystyczny, 48(1), str. 203-224.
 20. Pajor A. (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, red. Aleksander Welfe, Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 21. Richards, A. (1996), Volatility and Predictability in National Markets: How Do Emerging and Mature Markets Differ?, IMF Staff Papers. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Washington.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu