BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijak Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Miary zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń
Measures of the insolvency Risk of insurance companies
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 14, s. 77-101, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ubezpieczenia i ekonometria
Keyword
Usługi finansowe, Niewypłacalność
Financial services, Insolvency
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane metody i miary określania zagrożenia niewypłacalnością zakładów ubezpieczeń. Zamieszczone przykłady empiryczne bazują na tym samym materiale statystycznym, co pozwala na porównanie wyników otrzymanych przy wykorzystaniu różnych metod i miar. W przeprowadzonym eksperymencie wypłacalność zakładów ubezpieczeń była najostrzej oceniana przez rozszerzony margines wypłacalności. Wynikać to może z indywidualizacji podejścia do każdego zakładu poprzez stosowanie stosunkowo restrykcyjnej skali bezpieczeństwa. W przypadku pozostałych metod i miar zastosowano podejście standardowe (skala bezpieczeństwa o ustalonej stałej wartości). (abstrakt oryginalny)

The article contains a presentation of the basic models methods and measures used to determine the risk of insolvency of an insurance company. The topics discussed include the sol-vency margin, risk-based capital and the probability of rain. The concept of a scale of safety is introduced; this allows the extent of the risk involved in the activities of the insurance company to be expressed in terms of capital requirement. A method for calculating the extended solvency margin (ESM) is proposed. The model of risk-based capital (RBC) is presented in the standard version, using fixed RBC coefficients: The probability of ruin (risk of insolvency) in an annual time-frame has been determined using analytical methods and simulations. The theoretical discussion is illustrated with empirical examples derived from the activities of non-life insurance companies operating as joint stock companies in Poland in the period 1995-2002. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bałamut, T. 2002. Metody estymacji Value at Risk. Materiały i Studia, Zeszyt nr 147, NBP, Warszawa.
 2. Barth, M. 2000. A Comparison of Risk-Based Capital Standards Under the Expected Policyholder Deficit and the Probability ofRuin Approaches. Journal of Risk and Insurance, 67 (3), ss. 397-414.
 3. Bijak, W., K. Bijak, 2004. Dynamiczna analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznych: badanie empiryczne zakładów ubezpieczeń nie na życie działających w Polsce. Bank i Kredyt, 10, ss. 80-88.
 4. Bijak, W., M. Klik, M. Mandela, A. Matryba, 2004. Kapitał obarczony ryzykiem (RBC) jako miara wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II działających w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 389, ss.295-306.
 5. Bustic, R.P. 1994. Solvency Measurement for Property-Liability Risked-Based Capital Applications. The Journal of Risk and Insurance, 61(4), ss. 656-690.
 6. FSA. Enhanced capital requirements and individual capital assessments for non- life insurers, Consultation Paper 190, czerwiec 2003.
 7. Miron, M. 1983. Comparative standards of international solvency régulation of property and casualty insurance companies. Journal of Insurance Régulation, 1 (3), ss. 421-439. Warszawa.
 8. Dyrektywa 2002/13/EC of the European Parliament and the Council of 5 March 2002, OJ.L.077, 20/03/2002, P. 0017-0022.
 9. Dyrektywa 73/239/EEC of 24 July 1973, OJ.L. 228, 16/08/1973, P. 0003-0019.
 10. Komisja Europejska, dokument MARKT/2509/03. Design of a future prudential supervisory system in the EU. Nota z dnia 3 marca 2003.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 roku w sprawie sposobu wyliczenia i~ wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej, Dz.U. z 1995 roku Nr 127 Poz. 606.
 12. Ryan, J.P., P.R. Archer-Lock, AJ. Czernuszewicz, N.R. Gillott, P.H. Hinton, D. Iberson, S.A. Malde, D. Paul, N. Shah, 2001. Financial Condition Assessment. Institute of Actuaries and Faculty of Actuaries. Presented to the Institute of Actuaries, March 2001.
 13. Sharma P. (chairman), 2002. Prudential Supervision of Insurance Undertakings. Raport Konferencji Nadzorów Ubezpieczeń Krajów
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu