BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Rudnicki Maciej
Title
Koncepcja regulacji kwalifikacji zawodowych doradców finansowych
Koncept of the Professional Qualifications Regulation of the Financial Advisers
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, nr 71, s. 233-240, bibliogr. 11 poz.
Issue title
System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego
Keyword
Doradca, Doradztwo finansowe, Finanse
Consultant, Financial consulting, Finance
Note
summ.
Abstract
Polski system prawny nie przewiduje regulacji statusu prawnego doradcy finansowego, a także definicji doradztwa finansowego, mimo iż pojęcia te funkcjonują powszechnie w obrocie gospodarczym.(fragment tekstu)

The publication is an attempt to submit the views of authors on the adverse effects related to the lack of standardization status of a financial adviser in Poland. In their opinion there is a necessity to take an action to ensure the standardization of qualifications of professional title to acheive a fair level of data transmitted, and stating in particular the importance of the enforcement of a legislative measure regulating the knowledge, professional requirements and rules of conduct for the financial advice. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm., art. 125.
 2. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2009, nr 165, poz. 1316.
 3. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dziennik Urzędowy L 145, 30/04/2004.
 4. Dyrektywa Komisji 2006173/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 02.09.2006.
 5. Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych - Markets in Finan- cial Instruments Directive.
 6. Interpelacja poselska posła na Sejm RP VI kadencji, pana Waldemara Andzela, nr 1090, do ministra finansów w sprawie licencji dla doradców finansowych z dnia 6 lutego 2008 r.
 7. Zarządzenie nr 25 ministra finansów w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego Dz.U. M.F. 2006, nr 11, poz. 80, s. 1.
 8. http://www.knf.gov.pl
 9. http://www.effp.pl
 10. http://www.fecif.org
 11. http://www.fsa.gov.uk
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu