BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żochowski Dawid (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Identyfikacja i prognozowanie punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym na podstawie danych z testu koniunktury
Detecting and predicting turning points in growth cycle using business survey data
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 14, s. 185-203, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Ubezpieczenia i ekonometria
Keyword
Przemysł przetwórczy, Analiza empiryczna
Processing industry, Empirical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy empirycznej jakościowych miar aktywności gospodarczej uzyskanych z frakcji i sald pytań testu koniunktury poprzez ich przekształcenie metodą kumulacji przyrostowej. Metoda kumulacji przyrostowej w połączeniu z dekompozycją przy pomocy filtru Hodricka-Prescotta pozwala na obserwacje cyklicznych zmian w danych z testów koniunktury. Dla danych z testu koniunktury przemysłu przetwórczego IRG uzyskane w ten sposób cykle pokrywają się z cyklicznymi zmianami aktywności gospodarki polskiej okresu transformacji, ustalonymi w oparciu o dekompozycję PKB. Wykorzystanie wskaźników koniunktury gospodarczej zidentyfikowanych przy pomocy analizy korelacji krzyżowych i testu przyczynowości Grangera w modelach probitowych pozwoliło na wyznaczenie prawdopodobieństw punktów zwrotnych w cyklu wzrostowym i w szczególności przewidzenie punktu zwrotnego poza próbą który wystąpił w III kwartale w 2002 r. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the possibility of analyzing cyclical changes in economic activity using business tendency survey data collected by Research Institute of Economic Development (RIED). The delta cumulation concept was presented. It is a new method of aggregation of business survey data, which enables building new time series with inbuilt trends. Therefore they can be decomposed on cycle and trend component using Hodrick-Prescott filter. The cyclical components of these cumulated time series which were highly correlated with GDP cyclical component were used to estimate probit models. The aim of this part of the analysis was to find the probabilities of turning points in Polish economy. The two best models signalled all turning points in Polish growth cycle with an accuracy of two quarters. The out- of-sample turning point was signalled with two quarters lead. The research confirmed the usefulness of RIED business tendency survey data in analysis of waves in economic activity and in predicting turning points in growth cycle in Poland during transition period. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anderson O., 1952, The business test of the IFO-Institute for Economic Research, Munich, and its theoretical model, Reuve de 1'Institut Interntional de Statistique 20, s. 1-17.
  2. Chin D., Geeke J., Miller P., 2000, Predicting Turning Points, Research Department Staff Report 267, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
  3. Gerli M., Petrucci A:, 1995, The econometric anticipation of the industrial production index. Some results based on the survey data, in: A. G. Kohler, K. H. Oppenlander, G. Poser [eds.], Selected papers submitted to the 22nd CIRET Conference in Singapore, part I, CIRET.
  4. Granger C. W. J., 1969, Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37, 424-438.
  5. Hodrick R.J., E.C. Prescott, 1980, Post-War U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, materiał niepublikowany, Carnegie-Mellon University.
  6. Klein P. A., Moore G. H., 1981, Industrial Surveys in the UK: Part I New Orders, Applied Economics 13, s. 167-179.
  7. Łyziak T., 2004, Probabilistyczne metody pomiaru oczekiwań inflacyjnych osób prywatnych na podstawie danych ankietowych, Bank i Kredyt, NBP, sierpień.
  8. Theil H., 1952, On the time shape of economic microvariables and the Munich business test, Revue de L'lnstitut International de Statistique, s. 105-120.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu