BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarska Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Od ekorozwoju do ekoturystyki
From Eco Development to Eco Tourism
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 59, s. 251-265, tab.
Issue title
Teoretyczne i pragmatyczne problemy ekonomii - przeszłość i teraźniejszość
Keyword
Ekorozwój, Ekoturystyka
Eco-development, Ecotourism
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wpływu tradycyjnej turystyki masowej na otoczenie i zaprezentowanie koncepcji turystyki zrównoważonej jako korzystniejszej nie tylko pod względem ekologicznym, ale także ekonomicznym i społecznym dla funkcjonowania ludzkości. (fragment tekstu)

Tourism is seen as a very positive activity giving numerous economic, social and cultural advantages. It results in the development or civilization, too. Unfortunately, the reality is different from the previous expectations because of the massive development of tourism. It is accompanied by many destructive activities to natural environment. Researeh has been done to introduce only these that are environmentally friendly. This branch or industry is also very sensitive to the latest eeo-trends. So. the local communities are activated to create their local eco awareness. It is also important to change the holiday standards by tourists to become satisfied with the eeo tourism of- fer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. R. Bar, A. Doliński: Turystyka. Państwowe Wydawnictwo Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1969.
 2. W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 1997, s. 11-16.
 3. I. Jedrzejczyk: Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Wydawnictwo ,,Śląsk" Sp. z o.o., Katowice 1995, s. 29.
 4. A. Krzymowska-Kostrowicka:Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 151.
 5. Art. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Dz.U. nr 62, poz. 627.
 6. E. Symonides: Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 619.
 7. A. Kaczmarska: Procesy degradacji podstawowych komponentów środowiska i tendencje w realizacji idei ekorozwoju. W: Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej. Red. R. Domański PAN, Warszawa 1996, s. 477-492.
 8. P. Bohdanowicz: Turystyka a świadomość ekologiczna. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 152-155.
 9. E. Zaręba: Ekoturysyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 36.
 10. www.gu.edu.au/centre/icer.
 11. D. Zaręba: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 47.
 12. Magazyn o podróżach ,,Voyage" 2008, nr 03 (116), marzec, s. 92
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu