BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewieczek Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wieczorek-Kosmala Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ światowego kryzysu finansowego na zmiany w obrębie produktowej struktury rynku ubezpieczeń na życie w Polsce
The Influence of Financial Crisis on Changes in Products' Structure of Life Insurance Market in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, nr 71, s. 287-300, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia na życie
Insurance market, Life insurance
Note
summ.
Abstract
W okresie dynamicznego rozwoju polski rynek ubezpieczeń na życie uległ znacznym przeobrażeniom, związanym przede wszystkim z modyfikacją istniejących i tworzeniem nowych typów oferowanych produktów ubezpieczeniowych. (fragment tekstu)

The paper aims at presenting the tendencies on Polish life insurance market that can be observed as a result of the financial crisis. The analysis has covered changes in the volume of gross premiums written, number of insured, number of active policies, forms of premium payments (periodical or single) and manner of contract conclusion (individual or group). The study was based on data collected by Polish Financial Supervision Authority, including insurance classes dimension. A main conclusion is that during four years prior to the global financial crisis the life insurance linked to the capital funds was dominating in the market structure. However, as a result of the global financial crisis the classical life insurance has grown in force and outnumbered products linked to the capital funds. The remaining part of life insurance market (marriage, birth, annuity, accident and sickness insurance) did not increase share in the market structure. Concerning the form of premiums payment, the single payments are majority, particularly in classic life insurance. Concerning the manner of contract conclusion, group insurance is majority which is mainly due to life insurance linked to the capital funds. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Kwartalny. Rynek Ubezpieczeń 2009, nr 4. Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl
  2. Biuletyny Roczne Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2004-2008, www.knf.gov.pl
  3. Kania P., Ogrodnik H., Szewieczek D., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K: Ubezpieczenia osobowe. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Etap II - Ubezpieczenia na życie, stan aktualny i kierunki zmian. Badania statutowe. Akademia Ekonomiczna im. K Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009 (materiał niepublikowany).
  4. Rynek ubezpieczeń 2005. Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej, Warszawa 2006.
  5. Szewieczek D.: Struktura portfeli ubezpieczeniowych a wyniki finansowe za- kładów ubezpieczeń na życie na rynku polskim. Badania własne. Akademia Ekonomiczna im. K Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006 (materiał niepublikowany).
  6. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm., załącznik 1.
  7. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2000, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu