BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cybula Sławomir (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Obrotu), Turowska Iwona (Technikum Włókiennicze w Krośnie)
Title
Zależność izolacyjności cieplnej tkaniny wełnianej od niektórych parametrów jej budowy
Dependence of Heat Insulating Power of Wool Fabric upon Certain Parameters of its Structure
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 282, s. 5-14, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Badanie tkanin, Włókiennictwo
Commodity science, Industrial commodities, Fabrics research, Textile industry
Note
summ.
Abstract
Badania związku między właściwościami użytkowymi tkaniny, a jej budową fazową są ostatnio często podejmowane. W nurcie tych zagadnień mieszczą się prace zmierzające do ustalenia związku budowy fazowej i termoizolacyjności tkaniny, wykonywane w Pracowni Włókienniczej Instytutu Towaroznawstwa. Celem prezentowanych badań było określenie rodzaju i mocy zależność między izolacyjnością cieplną, wyrażoną przez ilość ciepła, przechodzącą przez izolującą warstwę tkaniny, a fazę jej budowy. Udowodnienie tych zależności pozwoliłoby uzyskiwać tkaniny i wyroby z nich o racjonalniejszej strukturze ciepła W/m²

Searching for the relationship between the structure of a product and its utility characteristics is one of the important tasks of the science of commodities. The present aim is t study the relationship between the phase structure of fabric and its heat insulating power. Pure wool skirtings were studied, designed according to various phases differing in weft yarn fill. The results suggest that the present studies are interesting both from the practical and theoretical point of view. The dependence of heat insulating power upon weft yarn fill has been noted as well as the effect of the phase of the structure on the thickness and surface mass. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cybula S., Wędrychowicz A., Wpływ grubości na izolacyjność cieplną tkanin, "Przegl. Włók." 1981, 35, nr 3, 163.
  2. Cybula S., Teoretyczne uwarunkowania towaroznawczej interpretacji jakości, "ZN AE", Kraków 1983 166, 15.
  3. Nowikow N.T., O strojenii tkani i projektirowanii jejo s pomoszczju geometriczeskogo mietoda, "Tekst. Prom." 1946, 2, 6.
  4. Nycz E., Graniczne struktury tkanin maksymalnie zagęszczonych, "Przegl. Włók." 1986, 12, 498.
  5. PN-81/P-04612 M.B.W.W., Pomiar grubości.
  6. PN-73/P-04613 M.B.W.W., Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej.
  7. PN-68/P-04617 K.J.W.W., Wyznaczanie przenikania ciepła.
  8. Surnina N., Projektirowanie tkani po zadannym paramietram, Liegka Industria, Moskwa 1973.
  9. Targosz E., Wpływ parametrów struktury przestrzennej tkanin na wybrane własności użytkowe, praca doktorska, maszynopis powiel., AE, Kraków 1985.
  10. Targosz E., Cybula S., Wpływ budowy przestrzennej tkanin wełnianych na ich trwałość, "Przegl. Włók." 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu