BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzyńska Katarzyna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie logiki do teorii argumentacji w procesie podejmowania decyzji
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 11-30, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Podejmowanie decyzji, Teoria negocjacji, Logika
Decision making, Negotiation theory, Logic
Note
streszcz.
Abstract
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób metody dostępne w ramach logiki mogą zostać wykorzystane w badaniach nad argumentacją. Przedstawiam definicją argumentacji, w której posługują się pojęciem uznawania określonym na gruncie modalnej logiki prze¬konań. Następnie proponują sposób rozumienia pewnych własności argumentacji, o których powszechnie mówi się w literaturze dotyczącej przekonywania. Formalnie opisuję argumentacje skuteczne, silne oraz efektywne. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965.
 2. Argumentation in Multi-Agent Systems. Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol. 11, nr 2, Springer Netherlands, 2005.
 3. Blackburn P., de Rijke M., Venema Y., Modal Logic, Cambridge UP, UK, 2004.
 4. Budzyńska K., Argumentation from Semantic and Pragmatic Perspective, [w:] The Logic of Social Research. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 7(20), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004, s. 127-147.
 5. Hintikka J., Knowledge and Belief, Cornell UP, Ithaca, N.Y., 1962.
 6. Myśliwiec G., Techniki i triki negocjacyjne, Efekt, Warszawa 1999.
 7. Parsons S., Wooldridge M., Amgoud L., An Analysis of Formal Inter-Agent Dialogue, [w:] Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Bologna, 2002.
 8. Perelman Ch., Logika prawnicza. Nowa Retoryka, PWN, Warszawa 1984.
 9. Rilke R.D., Sillars M.O., Peterson T.R, Argumentation and Critical Decision Making, Pearson Education Inc, 2005.
 10. Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2001.
 11. Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, PWN, Warszawa 2003.
 12. Toulmin S., The Uses of Argument, Cambridge University Press, 1958.
 13. Wróblewski J., Wartości a decyzja sądowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu