BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golański Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Model przetargowy z niesamolubnymi preferencjami
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 49-60, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Metody ilościowe w ekonomii, Badania empiryczne
Quantitative methods in economics, Empirical researches
Note
streszcz.
Abstract
Większość modeli zajmujących się zachowaniem graczy w sytuacji przetargu zakłada, że preferencje graczy są samolubne - gracze biorą pod uwagę wyłącznie swój własny udział w dzielonym dobru,nie cały podział dobra pomiędzy graczy. Badania empiryczne przeprowadzone w ciągu ostatnich skazują jednak, że założenie o samolubności preferencji jest nieuzasadnione - gracze w eksperymentach dotyczących prostych zagadnień przetargowych wykazują zarówno zachowania altruistyczne (oferując pozostałym graczom udział większy niż to konieczne), jak i zachowania zawistne (odmawiają na przykład przyjęcia udziałów dodatnich, ale niewielkich w stosunku do tego, ile otrzymują pozostali uczestnicy gry, nawet jeśli wiedzą , że konsekwencją odmowy będzie zakończenie gry wynikiem, w którym żaden z graczy nic nie otrzymuje). Niniejszy artykuł zajmuje się analizą sytuacji, w której gracze mogą oprócz preferencji samolubnych posiadać również preferencje charakteryzujące się zawiścią lub altruizmem. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Forsythe, R., Horowitz, J. L., Savin, N. E. i Sefton, M. (1994), Fairness in Simple Bargaining Experiments, Games and Economic Behavior 6, 347-369.
 2. Forsythe, R., Kennan, J. i Sopher, B. (1991), An experimental analysis of bargaining and strikes with one-sided private information, American Economic Review 81, 253-278.
 3. Gdański, R. (2005), Zagadnienie przetargowe z nienaprzemiennymi protokołami, w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Warszawa.
 4. Hoffman, E., McCabe, K, Shachat, K. i Smith, V. L. (1991), Preferences, property rights and anonymity in bargaining games, University of Arizona, Materiały konferencyjne Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomicznego.
 5. Kagel, J. H. i Roth, A. E. (1995), Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press.
 6. Muthoo, A. (1999), Bargaining Theory with Applications, Cambridge University Press.
 7. Nash, J. (1950), The Bargaining Problem, Econometrica 18, 155 - 162.
 8. Nash, J. (1951), Non-cooperative games, Annals of Mathematics, 54, 286-295.
 9. Rubinstein, A. (1982), Perfect equilibrium in a bargaining model, Econometrica, 50,97-119.
 10. Selten, R. (1965), Spieltheoretische Behandlung eines Oligoplmodells mit NachfragetragheF, Zeitschrift fur die Gesamte Staatswiessenchaft 12, 301-324.
 11. Shaked, A. i Sutton, J. (1984), Involuntary unemployment as a perfect equilibrium in a bargaining model, Econometrica, 52,1351-1364.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu