BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczurek Maciej Stanisław
Title
Wybór rady nadzorczej spółki aukcyjnej w ujęciu teorii gier
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 117-136, rys., tab., bibliogr 19 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Teoria gier, Rada nadzorcza spółki, Akcjonariusz, Indeks siły
Game theory, Supervisory board of the company, Shareholders, Power index
Note
streszcz.
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu wymodelowanie procesu kompozycji rady nadzorczej spółki akcyjnej, przewidzianego przepisami Kodeksu spółek handlowych przewidującego możliwość wyboru rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Model opiera się na instrumentach zaczerpniętych z teorii gier - ważonych grach większości i indeksach sity. Indeks siły Shapleya-Shubika został przyjęty jako funkcja wypłat graczy-akcjonariuszy w ważonych grach większość, których przedmiotem są wybory członków rady nadzorczej. Zaproponowany model stanowi instrument analizy i przewidywania procesu kompozycji rady spółki akcyjnej, a również może służyć określeniu pozycji przetargowej akcjonariuszy w negocjacjach dotyczących ustalania kandydatów na członków rady. Mając świadomość ograniczeń w jego stosowaniu, wynikających z istoty modelowania zjawisk rzeczywistych, należy stwierdzić, że dostarcza on również argumentów przemawiających za tezą że wybór rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie zawsze jest rozwiązaniem efektywnym.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banzhaf J. (1965), Weighted Voting Doesn't Work: a Mathematical Analysis, Rutgers Law Review, Vol. 19.
 2. Chłopecki A., Dyl M. (2003), Prawo rynku kapitałowego, Warszawa.
 3. Czerniawski R. (2001), Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz, Warszawa.
 4. Dubey P., Shapley L. S. (1979), Mathematical Properties of the Banzhaf Power Index, Mathematics of Operations Research, Vol. 4 No 2.
 5. Ekes M. (2004), Gry złożone - przykłady zastosowań, niepublikowany maszynopis, Warszawa.
 6. Felsenthal D.S., Machover M. (1998), The Measurement of Voting Power. Theory and Practice, Problems and Paradoxes, Cheltenham, UK-Northampton, MA, USA.
 7. Gibbons R. (1992), Game Theory for Applied Economists, Princton, New Jersey.
 8. Jasiński M. (2004), Nicea, Konstytucja, kompromis... - o znaczeniu procedur w zgromadzeniach decyzyjnych, Decyzje Nr 1.
 9. Katner W. J. (2005), Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych (I), Przegląd Prawa Handlowego Nr 3.
 10. Kruczalak K. (red.) (2001), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa.
 11. Leech D. (2002), An Empirical Comparison of the Performance of Classical Power Indices, Political Studies No. 50.
 12. Malawski M., Sosnowska H., Wieczorek A. (1997), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa.
 13. Maxwell C.C., O'Brien D.P., Parsons J.E. (1999), A Paradox In Measuring Corporate Control, (praca dostępna w serwisie: www.ssm.com).
 14. Okolski J. (red.) (2001), Spółka akcyjna. Komentarz, Warszawa.
 15. Opalski A. (2004), Odwoływanie członków rad nadzorczych spółek kapitałowych, Prawo Spółek Nr 4.
 16. Shapley L.S. (1953), The Value for N-person Game, Annals of Mathematical Studies No. 28.
 17. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2003), Kodeks spółek handlowych. Komentarz t. III, Warszawa.
 18. Sosnowska H. (red.) (1999), Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przykłady zastosowań, Warszawa.
 19. Wierzbowski M. (2001), Zależności oraz porozumienia akcjonariuszy w prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Prawa Handlowego Nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu