BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanek Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
O konsekwencjach założeń teorii neoklasycznej dla formuł produkcji i dla procesu stabilnego wzrostu gospodarczego
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 151-157
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Analiza strukturalna, Wzrost gospodarczy
Structural analysis, Economic growth
Note
streszcz.
Abstract
Przedmiotem badania są relacje ilościowe między agregatami ekonomicznymi gospodarki, zgodnej z założeniami teorii neoklasycznej. Praca składa się z dwóch części. W pierwszej z nich analizie poddano strukturę produktu końcowego gospodarki (w podziale na akumulację i konsumpcję), gdy gospodarka ta rozwija się przy oscylacyjnie zmiennej stopie wzrostu czynnika pracy. Założenia teorii prowadzą do tzw. prostego zadania wariacyjnego względem funkcji "wydajność pracy" (dochód na zatrudnionego). Okazuje się, że mimo zmiennej stopy wzrostu zatrudnienia dochód rośnie w stałej stopie przy jedynej wartości podziału na akumulację i konsumpcję (udział akumulacji w dochodzie równy 1/3). W części drugiej, korzystając z opóźnienia między konsumpcją (na zatrudnionego) a dochodem (na zatrudnionego) również układa się proste zadanie wariacyjne a założenia teorii neo-klasycznej prowadzą w tym przypadku do funkcji produkcji Cobba-Douglasa, wyprowadzonej z założeń czysto ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu