BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruszewski Robert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Dwusektorowy model zrównoważonego wzrostu gospodarczego
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 159-171, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Modele ekonomiczne, Wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki
Economic models, Economic growth, Human capital
Note
streszcz.
Abstract
W pracy tej skupiono uwagą na dwu czynnikach warunkujących wzrost gospodarczy kapitale fizycznym i ludzkim. Skonstruowany model wzrostu gospodarczego uwzględnia także oddziaływanie rosnącej produkcji per capita na stan środowiska naturalnego. Opisywana gospodarka jest dwusektorowa czyli wytwarzanie obydwu typów kapitału odbywa się przy pomocy różnych funkcji produkcji. Otrzymany model zapisany został w postaci układu dwóch równań różnicowych opisujących ewolucję w czasie kapitału ludzkiego i fizycznego przypadającego na jednostkę efektywnej pracy. Udowodniono twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności stanu zrównoważonego wzrostu. Przeanalizowano globalne zjawiska bifurkacyjne oraz opisano chaotyczną dynamikę badanego modelu. Wyznaczono przybliżone wartości parametrów, dla których system wykazuje własności chaotyczne. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Day R.H. (1982), Irregular growth cycles, American Economic Review 72, p. 406-414.
  2. Day R.H. (1983), The emergence of chaos from classical economic growth, Quarterly Journal of Economics 98, p. 201-213.
  3. Gradmont J.M. (1986), Stabilizing competitive business cycles, Journal of Economic Theory 40, p. 57-76.
  4. Kruszewski R. (2005), Dwusektorowy model zrównoważonego wzrostu gospodarczego, Badania Własne nr 03/E/0010/05.
  5. Medio A., Gallo G. (1992), Chaotic dynamics. Theory and application to economics, Cambridge University Press.
  6. Nusse H.E., Hommes C.H. (1990), Resolution of chaos with application to a modified Samuelson model, Journal of Economic Dynamics and Control 14, p. 1-19.
  7. Pahjola M.T. (1981), Stable, cyclic and chaotic growth: The dynamics of a discrete time version of Goodwin 's growth cycle model, Zeitschrift fur Nationalökonomie 41, p. 27-38.
  8. Stutzer MJ. (1980), Chaotic dynamics and bifurcation in a macro model, Journal of Economic Dynamics and Control 2, p. 353-376.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu