BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utkin Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Model dwumianowy rynku terminowego a tradycyjna wycena opcji na stopę procentową
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 193-204, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Instrumenty finansowe, Wycena opcji, Inwestowanie
Financial instruments, Options pricing, Investing
Note
streszcz.
Abstract
W pracy zostały wyznaczone formuły wyceny opcji na stopy procentowe w wielookresowym modelu dwumianowym rynku terminowego stanowiącego subrynek rynku natychmiastowego Coxa-Rossa-Rubinsteina. Podobnie, jak w przypadku opcji europejskich na akcje nie wypłacające dywidendy, wycena capletu i floorletu ma w tym modelu dość prostą postać wykorzystującą wzór Newtona. Przedstawione zostały dwie metody zastosowania modelu CRR do wyceny opcji na stopy procentowe. Pierwsza metoda oparta na pewnym upraszczającym założeniu prowadzi do dwumianowego odpowiednika formuły Blacka na wycenę capletu i floorletu. Może on służyć jako podstawa aproksymacji tych, często w praktyce spotykanych wzorów. Druga metoda nawiązująca do opcji na obligację, dostarcza dokładnej wyceny opcji na stopę procentową. Obie metody zakładają stałość stopy procentowej w przedziale czasu poprzedzającym okres zabezpieczenia. Można też zauważyć, że w pierwszej wersji wyceny wyeksponowany został proces stopy terminowej, w drugiej - proces terminowego czynnika dyskontującego. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Black F. (1976), The pricing of commodity contracts, Journal of Financial Economics 4,167-179.
 2. Black F., Derman E., Toy W. (1990), A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application of Treasury Bond Options, Financial Analysts Journal 46,33-39.
 3. Brigo D., Mercurio F. (2001), Interest Rate Models: Theory and Practice, Springer, Berlin.
 4. Chazot C., Claude P. (1995), Les Swaps. Concepts et Aplications, Economica, Paris.
 5. Cox J.C.,Ross S.A., Rubinstein M. (1979), Option pricing: a simplified approach, Journal of Financial Economics 7, 229-263.
 6. Demange G., Rochet J.C. (1997), Methodes mathematiques de la finance, Economica, Paris.
 7. Ho T.S.Y;,Lee S.B. (1986), Term Structure Movements and Pricing Interest Rata Contingent Claims, Journal of Finance 41, 1011-1029.
 8. Hull J. (2000), Options futures and other derivatives, wyd.4, Prentice Hall, Upper Saddle River N.J.
 9. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M. ,Stettner Ł. (2003), Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, WNT, Warszawa.
 10. LeRoy S.F., Werner J. (2001), Principles of financial economics, Cambridge University Press, Cambridge UK.
 11. Pliska S.R. (2005), Wprowadzenie do matematyki finansowej. Modele z czasem dyskretnym, WNT, Warszawa.
 12. Podgórska M., Klimkowska J. (2005), Matematyka finansowa, PWN, Warszawa.
 13. Rendleman R.J.,Bartter B.J. (1980), The Pricing of options on debt securities, Journal of Financial and Quantitative Analysis 15,11 -24.
 14. Sundaresan S. (1997), Fixed income markets and their derivatives, South- Western College Publ., Cincinnati Oh.
 15. Zaremba L.S. (2003), Optymalny podział kapitału w funduszach emerytalnych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu