BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarski Jacek (Uniwersytet Gdański)
Title
Komputerowo wspomagane zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych według metodyki PRINCE2
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 207-216, rys., bioliogr. 5 poz.
Issue title
Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
Keyword
Systemy informatyczne, Analiza ryzyka, Metodyka prowadzenia projektu
Computer system, Risk analysis, Methodology of the project management
Note
streszcz.
Abstract
Trafna analiza ryzyka wykonana w fazie strategicznej przedsięwzięcia powinna stać się czynnikiem determinującym decyzję o przystąpieniu bądź zaniechaniu realizacji planowanego projektu. Natomiast analiza ryzyka wykonana podczas przebiegu przedsięwzięcia powinna umożliwić : rzetelną ocenę zaawansowania prac (przez porównanie rzeczywistych wielkości z planowanymi), przewidzieć ich dalszy przebieg, stworzyć możliwość opracowania ewentualnej wielowariantowości rozwiązań czy też ostatecznie dać podstawy do podjęcia decyzji zaniechaniu realizowanego projektu. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A Guide to the Projekt Management Body of Knowledge (PMNOK Guide), Project Management Institute, 2000.
  2. Cadle J., Yeates D., Zarządzanie procesem tworzenia systemów informatycznych, WTN, Warszawa 2004.
  3. http://pl.wikipedia.org/wiki/PRINCE2(412,02,2006).
  4. Nawrocki J.R., Jasiński M., Programowanie Ekstremalne i PRINCE2, http://www.e-informatyka.pl/article/show/1058 (13-,02,2006).
  5. Pankowski M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu